Forum Hadriani – Romeinse stad achter de Limes

De Lier 25.03.2022 – In de ondergrond van Voorburg-West liggen de resten verborgen van Forum Hadriani, na Nijmegen de tweede Romeinse stad van Nederland.


De Romeinse geschiedenis van Voorburg is het onderwerp van een lezing van archeologe Joanneke van den Engel-Hees voor het Genootschap Oud Westland.

Forum Hadriani werd gesticht rond het jaar 70 na Chr. als hoofdstad van het stamgebied van de Cananefaten. De naam Forum Hadriani – Marktplaats van Hadrianus – kreeg het pas toen de gelijknamige keizer rond het jaar 121 na Chr. deze streek bezocht. Hoe het daarvoor heette, is onbekend. In 161 na Chr. kreeg de stad stadsrechten en werd de officiële naam Municipium Aelium Cananefatium (MAC).

De stad lag aan een in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo gegraven kanaal, dat de verbinding vormde tussen de Maas en de Oude Rijn. Via het Kanaal van Corbulo konden de castella (forten) aan de Oude Rijn bevoorraad worden. Ook voor de plattelandsbevolking uit de omgeving zal Forum Hadriani een belangrijke functie hebben gehad als marktplaats en sociaal centrum. Nadat de Romeinse soldaten zich hadden teruggetrokken uit de forten, waren ook de dagen van Forum Hadriani geteld. Rond 300 na Chr. was de stad grotendeels verlaten.

De lezing vindt plaats op woensdag 6 april in De Rank, Van Weelystraat 2 in De Lier. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Niet leden van het Genootschap Oud-Westland betalen een bijdrage van € 4,- voor de koffie.

Meer nieuws uit
Zoeken