Gebiedscommissie bespreekt plan van eisen h6-weg

Hoek van Holland 18.08.2015 – De gebiedscommissie Hoek van Holland bespreekt tijdens haar vergadering op 20 augustus het Programma van Eisen bij de aanleg van de H6-weg.


Deze weg moet gaan lopen als doortrekking van de Hoeksebaan nabij de ingang van de Stena Line naar de Langeweg, waar de weg op zal aansluiten. Door de aanleg van de weg kunnen bezoekers van Hoek van Holland meteen vanaf de Hoeksebaan richting het strand rijden, waardoor de dorpskern wordt ontlast.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen is een eerste document waarin de voornemens bij de verbinding worden besproken. Hierin wordt nog niet expliciet ingezoomd op de precieze inrichting rondom de weg. De gebiedscommissie is door het College van B&W gevraagd om een advies te geven op het Programma van Eisen.

Parkeerplaatsen

In het concept advies gaat de gebiedscommissie in op het aantal parkeerplaatsen dat straks rondom het nieuwe station Hoek van Holland Haven – waarlangs de weg komt te lopen – komen. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan een veilige oplossing voor de rotonde waar de Hoeksebaan aan de H6-weg en het Stena Line-terrein gekoppeld wordt en eventuele geluidsoverlast voor mensen die vlak achter de Delflandse wonen, zoals aan het Rospad.

Vaststellen advies

Tijdens de vergadering bespreekt de commissie het concept advies, waarna het advies definitief zal worden vastgesteld. De vergadering begint om 20:00; inloop is vanaf 19:30. Locatie is het gebiedskantoor aan de Prins Hendrikstraat 161.

U bent van harte welkom! De gebiedscommissie doet een oproep aan de inwoners van Hoek van Holland om bij vragen en/of aanvullingen bij de aanleg van de H6-weg naar de vergadering te komen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Bent u niet in de gelegenheid, dan zien we uw bericht graag tegemoet via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl

Meer nieuws uit
Zoeken