Stand van zaken (brom) fietsdiefstallen en autokraken in Westland

Westland 16.05.2023 – Uit de laatste gegevens van de politiedata blijkt dat in gemeente Westland in april 2023 27 keer aangifte is gedaan van diefstal van (brom)fietsen.


Vergeleken met april 2022 exact hetzelfde aantal en ten opzichte van het eerste kwartaal een dalende trend. In januari was er sprake van 41 aangiften, in februari en maart respectievelijk 33 en 30. Maar op het totaal van de eerste vier maanden van dit jaar en de eerste vier maanden van 2022 is het dievengilde nog altijd actiever.

Van januari tot april 2022 werden bij de politie 92 keer melding gemaakt van (brom)fiets-diefstal, de eerste quadrimester van 2023 zijn het er inmiddels 131. Nog altijd een stijging van 42%. In heel 2022 werden 500 tweewielers ontvreemd, met pieken in de zomermaanden juli en augustus. Toen werd 123 keer (60 en 63) bij de politie aangifte gedaan. 

Autokraken
Het aantal autokraken in gemeente Westland laat ook een opvallende stijging zien, met name in maart en april. In januari en februari dit jaar is 12x en 4x ingebroken en in maart en april is in beide maanden 16x aangifte gedaan. Op een totaal van 48 registraties, een forse toename.  In de eerste vier maanden van 2022 werden 11x, 3x, 14x en 3x autokraken geregistreerd, 33 in totaal. In heel 2022 waren het 138 aangiften. In dit tempo worden het 200 auto-inbraken voor 2023.

Het aantal motorvoertuigen wat gestolen werd staat voor 2023 op 8 tot nu toe, één minder dan vorig jaar het eerste tertiaal. 

Bel bij verdachte situaties altijd 112.

Meer nieuws uit
Zoeken