Positieve uitkomst vaccineren tegen vogelgriepvirus

Nederland 28.05.2024 – Twee vogelgriepvaccins werken effectief in de praktijk. Dat blijkt uit een veldproef in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


In september 2023 zijn 1800 eendagskuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt dat de twee geteste vaccins, 8 weken na vaccinatie, effectief zijn tegen infectie met het virus. Dat de vaccins in de praktijk werken, is een heel belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

Positief resultaat
Uit eerder onderzoek in het laboratorium bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is gebleken dat twee vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep effectief zijn tegen verspreiding van het virus. Omdat de effectiviteit van een vaccin anders kan zijn in een pluimveestal dan in een laboratorium, worden deze twee vaccins op twee legbedrijven getest. Dit onderzoek wordt gedaan door Wageningen University & Research (WUR), Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Tijdens de veldproef worden op verschillende momenten transmissieproeven gedaan. Een aantal kippen wordt daarvoor uit de stal gehaald en blootgesteld aan het vogelgriepvirus. Uit de eerste transmissieproef, 8 weken na vaccinatie, is gebleken dat de vaccins infectie voorkomen. Er worden het komende anderhalf jaar nog meer transmissieproeven uitgevoerd, om de effectiviteit van de vaccins gedurende de volledige legperiode te onderzoeken.

Vaccinatietraject
Het kabinet wil grootschalige vaccinatie op verantwoorde wijze mogelijk maken, met het oog op de dier- en volksgezondheid en het dierenwelzijn. Ook om mogelijk negatieve gevolgen van de vaccinatie voor de handel zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is voor een stapsgewijze benadering gekozen. De volgende stap is een pilot, waarbij pluimvee op meerdere bedrijven wordt gevaccineerd tegen vogelgriep. LNV wil de pilot uitvoeren met een vaccin dat op de Europese markt is toegelaten. De voorbereidingen van de pilot zijn in volle gang. De verwachting is dat na deze zomer gestart kan worden met de pilot.

Tijdens de pilot wordt op meerdere legbedrijven gevaccineerd, waarbij de eieren van de hennen op de pilotbedrijven in Nederland worden afgezet. Met de pilot wordt ervaring opgedaan met de toediening van vaccins, zal ook veel aandacht zijn voor de mogelijk negatieve effecten van vaccinatie op de handel in pluimveeproducten en met de implementatie van het surveillanceprogramma. Het surveillanceprogramma is om een eventuele besmetting op een gevaccineerd bedrijf, iets wat ondanks vaccinatie toch zou kunnen gebeuren, zo snel mogelijk op te sporen. Zo wordt de kans dat virus blijft circuleren zo klein mogelijk gemaakt.

Meer nieuws uit
Zoeken