College wil vervolgproces voor Flora Campus Westland

Naaldwijk 20.05.2023 – Het college heeft de gemeenteraad aanbevolen in te stemmen met de raadsbrief over het vervolgproces van Flora Campus Westland.


Op 11 mei is in de commissie bestuur en economie het Masterplan Flora Campus Westland besproken. Een complex en veelomvattend plan dat volgens B&W van groot belang is voor de toekomst van Westland.

Met de vaststelling van het Masterplan legt de gemeenteraad de kaders voor de volgende fase vast. Het Masterplan laat zien welke functies in het gebied zijn voorzien en op welke plaats. Met de vaststelling van het Masterplan wordt ook besloten dat de volgende fase van het project wordt doorgezet. In die fase staan vijf zaken centraal: het opstellen van het bestemmingsplan, het verwerven van de gronden, het uitwerken van de samenwerkingsorganisatie, het voorbereiden van de gronduitgifte en (samen met samenwerkingspartners) het komen tot ontwerpen voor eerste bouwopdrachten, waaronder het Vakcollege+, de flexwoningen en de huisvesting voor arbeidsmigranten.

Er wordt met de vaststelling van het Masterplan geen besluit genomen over de aparte deelprojecten. De raad beslist bij de vaststelling van het Masterplan niet over investeringen of tracés voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). En ook niet over investeringsbedragen voor het Vakcollege+ of over het bestemmingsplan. De raad beslist bij de vaststelling v an het Masterplan wel over het feit dat dit soort besluiten worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de raad via een voorgestelde speciale raadscommissie

Meer nieuws uit
Zoeken