Compensatieregeling voor ondernemers inzake naleving coronatoegangsbewijzen

Westland 24.03.2022 – Het college heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op grond van de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 een aanvraag ingediend.


Het gaat om het maximale bedrag van € 425.607. Dat hebben B&W donderdagochtend aan de gemeenteraad meegedeeld. 

Aan het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt een bijdrage van € 425.607 gevraagd voor het compenseren van de kosten die door ondernemers/organisaties zijn/worden gemaakt voor de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Binnenkort wordt een compensatieregeling vastgesteld op basis waarvan ondernemers/organisaties deze kosten kunnen declareren.

Eerder stelde het Rijk voor hetzelfde doel al middelen beschikbaar voor de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Hierop heeft het college de Compensatieregeling ondersteuning naleving coronatoegangsbewijs Westland 2021 vastgesteld. Op basis daarvan konden ondernemers/organisaties in ieder geval een subsidiebedrag ter hoogte van € 1.500 aanvragen.

Indien ondernemers/organisaties meer kosten dan € 1.500 maakten voor het uitvoeren van de verplichte controle coronatoegangsbewijzen, konden zij voor die meerkosten ook subsidie aanvragen. In totaal zijn er 67 aanvragen compensatiebijdrage gehonoreerd en zijn er 9 aanvragen voor compensatie van meerkosten binnengekomen. Deze zijn nog in behandeling.

Meer nieuws uit
Zoeken