€ 6.000 subsidie voor in dienst nemen statushouder

Westlanden 20.03.2024 – Werkgevers die statushouders in dienst nemen kunnen zij daarvoor bij het ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid subsidie aanvragen.


Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidie bestaat uit een bedrag van € 6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal € 24.000 subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

Deze subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:

– De werkgever moet aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;

– De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt;

 – De werkgever moet verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt of krijgen voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.

Het ministerie hoort graag uw mening! Ze willen graag weten wat u van de regeling vindt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Laat het hen weten via de website Internetconsultatie.nl die op 20 maart van start is gegaan. U heeft tot 19 april 2024 de tijd om te regeren op de concept subsidieregeling. Na het lezen en verwerken van alle opmerkingen passen zij waar nodig de regeling aan. Werkgevers kunnen van 2 tot en met 30 september subsidie aanvragen via de website Uitvoering van beleid SZW.

Meer nieuws uit
Zoeken