Eerste integrale controle bij arbeidsmigrantenlocatie

Westland 07.04.2022 – Maandag heeft de eerste grote integrale controle plaatsgevonden door het Westlands Controle Team bij een woonlocatie van arbeidsmigranten.


Behalve de gemeente waren medewerkers van de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Veiligheidsregio Haaglanden aanwezig.


Foto archief

Tijdens de controle werden de bouwkundige en brandveilige staat van de locatie en de leef- en woonomstandigheden van de bewoners bekeken. De controle leverde een aantal aandachtspunten op, waar de verschillende samenwerkingspartners elk vanuit hun eigen bevoegdheid mee aan de slag gaan.

De gemeente Westland wil meer zicht krijgen op mogelijke ondermijnende criminaliteit in onder andere het bedrijfsleven. Daarom wordt preventief gecontroleerd op locaties die gevoelig kunnen zijn voor deze vorm van criminaliteit. “Westland heeft een sterke economie en dat moet zo blijven”, aldus burgemeester Arends. “Ondernemers zitten niet te wachten op oneerlijke concurrentie, reputatieschade, brandgevaar of aantasting van de leefomgeving. Werknemers moeten hun werk in een veilige omgeving kunnen doen en daarvoor een eerlijk loon ontvangen. En arbeidsmigranten moeten hier veilig kunnen wonen. Het is daarom belangrijk dat we ondermijning stevig aanpakken en dat begint met het verzamelen van informatie, bijvoorbeeld door controles.”

Er volgen de komende tijd meerdere controles door het Westlands Controle Team, onder andere op bedrijventerreinen en in het agrarisch gebied.

Meer nieuws uit
Zoeken