Geen verdere uitbreiding van schuldhulpverlening

Westland 11.03.2024 – Op 11 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de motie over betere sturing door vroegsignalering schuldhulp aangenomen.


De motie roept het college op te bezien of het beleid kan worden uitgebreid, waardoor SchuldHulpMaatje Westland meer mogelijkheden krijgt om preventief problemen rond schulden bij inwoners op te lossen. We hebben verschillende gesprekken gehad met SchuldHulpMaatje. Zij geven aan dat voor de inwoner de snel stijgende incassokosten een probleem kunnen zijn. Met het overnemen van incassoschulden worden volgens SchuldHulpmaatje problemen voorkomen en wordt voor de betrokkenen rust en perspectief gecreëerd.

De gemeente biedt inwoners verschillende instrumenten aan om schulden te voorkomen of op te lossen. Denk aan een betalingsregeling of een schuldhulpverleningstraject, waaronder het bieden van een saneringskrediet voor het akkoord van een schuldhulpverleningstraject. Dit laatste gebeurt in geval van problematische schulden.

Zij vindt een uitbreiding van het aanbod waarbij schulden nog eerder worden opgekocht door de gemeente niet wenselijk. Omdat schulden vaak samenhangen met problemen op andere leefgebieden, is het oplossen daarvan vaak complex. Ook druist dit in tegen de wettelijke taak van de gemeente (vroegsignalering en minnelijke schuldhulpverlening) en de gedachte van de wet. Met het opkopen van een enkele schuld wordt het probleem niet integraal benaderd en opgelost.

Meer nieuws uit
Zoeken