Lintjesregen in Westland en Hoek van Holland

Westland 26.04.2022 – Burgemeester Bouke Arends heeft voorafgaande aan Koningsdag, aan 28 Westlanders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.


Wederom in een feestelijke tour door de gemeente kregen de decorandi de versierselen persoonlijk overhandigd tijdens een verrassingsbezoek aan huis.

De volgende personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer T.J.M. (Theo) Volkering uit Wateringen is medeoprichter in 1978 geweest van het glastuinbouwevenement Kom in de Kas. Hij was hier ook bestuurslid en ruim 10 jaar voorzitter van de Westlandse afdeling. Van 1980 tot 1987 was hij commissievoorzitter binnen de studieclub Westland Noord en lid van de adviescommissie. Sinds 2011 is de heer Volkering voorzitter van het koor De Waterlanders in Kwintsheul, sinds 2006 ook voorzitter van de begraafplaats van St. Jan de Doper en in zijn persoonlijke omgeving ook al jarenlang mantelzorger.

De heer P.H.M. (Piet) Zuidgeest uit De Lier heeft zich sinds 1970 onafgebroken ingezet als vrijwilliger voor de Westlandse samenleving. Jarenlang heeft de heer Zuidgeest als vrijwilliger een controlerende functie gehad bij verschillende Westlandse zangverenigingen, koren en andere culturele instellingen. Vanaf het begin is de heer Zuidgeest bestuurlijk betrokken geweest bij De Timmerwerf en hier heeft hij meerdere functies bekleed met diverse taken. Onder meer heeft hij zijn financiële kennis ingezet om de stichting tot een financieel gezonde organisatie te ontwikkelen.

De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw M.G.M. (Marja) Altena-Peters uit Poeldijk heeft zich meerdere periodes bestuurlijk ingezet voor verschillende katholieke parochies in Westland en is nog steeds actief als bestuurslid voor de overkoepelende katholieke parochiefederatie. Daarnaast heeft zij zich gedurende 12 jaar ingezet als secretaris van volleybalvereniging Verburch in Poeldijk en was zij vrijwilliger bij Dario Fo waar zij rekenlessen gaf aan volwassenen. Sinds 2010 is mevrouw Altena-Peters ook actief bij het maken van jeugdtheater. Hier brengt men met voorstellingen voor peuters en kleuters jonge kinderen op speelse wijze in contact met theater en taalontwikkeling. Tot slot is mevrouw ook mantelzorger.

De heer J. (Jaap) Boutkan uit Wateringen heeft zich langdurig ingezet voor de Westlandse gemeenschap. Hij is ruim 25 jaar vrijwilliger geweest voor voetbalvereniging Klein Maar Dapper (KMD). Hier was hij onder meer jeugdleider en betrokken bij het onderhoud aan gebouwen. Sinds 2000 is de heer Boutkan wekelijks actief voor de Kringloopwinkel Kwintsheul-Wateringen met het uitzoeken, repareren en inzamelen van spullen die worden verkocht ten behoeve van diverse goede doelen. Daarnaast heeft de heer Boutkan ook verdiensten voor de Protestantse Gemeente De Lichtbron.

De heer F.J.M. (Frans) van Gaalen uit Wateringen heeft zich jarenlang ingezet voor scoutinggroep PePe in Loosduinen. Hij was hier onder meer voorzitter waar hij zich onder andere bezighield met het organiseren en coördineren van jamborees, zomerkampen, sport- en spelactiviteiten en de fondswerving voor Jantje Beton. Daarnaast is de heer Van Gaalen gedurende 17 jaar als evenementencoördinator en later als voorzitter actief geweest bij winkeliersvereniging Loosduinen. Hij is daarnaast ook beheerder van de facebookgroep ‘Geboren in Loosduinen’ en sinds 2019 vrijwilliger bij het Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior waar hij onder andere betrokken is bij onlinewerkzaamheden zoals de website van de vereniging.

De heer H.J.M. (Ben) Gardien uit Poeldijk is jarenlang veelzijdig vrijwilliger geweest voor diverse organisaties. Tot 1995 zette hij zich gedurende 20 jaar in als secretaris voor woningbouwvereniging Eensgezindheid in Poeldijk. Van 1989 tot 1995 was hij ook voorzitter van zangkoor Deo Sacrum. Sinds 2008 mag de Plusbus, vervoer gericht op ouderen, rekenen op zijn betrokkenheid en vanaf 2007 is de heer Gardien ook voorganger bij avondwakes voor de RK parochie H. Bartholomeus. Ook is de heer Gardien betrokken bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Poeldijk waar hij onder meer activiteiten organiseert.

De heer A.W. (Anton) Gijzel uit Monster heeft zich in het bijzonder voor de kernen Monster en Ter Heijde ingezet vanaf de jaren 70. Gedurende meerdere periodes van vijf jaar heeft hij de functie van ouderling vervuld in de kerkenraad van de Hervormde Kerk in Ter Heijde. Bij deze kerkelijke gemeente is de heer Gijzel als vrijwilliger bij veel werkzaamheden en activiteiten betrokken geweest, zoals de oudpapierinzameling. Sinds 2005 en de oplevering van Dudok State is de heer Gijzel actief in het tuinonderhoud op deze plek en is hij huismeester.

Mevrouw A.P.D. (Anita) de Graaf-van Dijk uit ’s-Gravenzande is sinds 1972 lifeguard bij de reddingsbrigade van ’s-Gravenzande. Hier is zij vijftig jaar als vrijwilliger betrokken bij onder meer de EHBO en bedient zij de radiokamer. Daarnaast zet mevrouw De Graaf-van Dijk zich ook 47 jaar in bij bij de EHBO in ’s-Gravenzande waar zij op vele evenementen, van Koningsdag tot wielerrondes en van concerten tot voetbaltoernooien, actief was. Ook in haar kerkelijke gemeente is zij al jarenlang eerste aanspreekpunt op het gebied van EHBO. Mevrouw De Graaf-van Dijk is daarnaast ook acht jaar betrokken geweest bij de GOR-ploeg (Gewonden Onder Rampen).

De heer C.S.J.M. (Cees) Groenewegen ’s-Gravenzande zet zich sinds 1972 veelzijdig als vrijwilliger in voor de Lambertusparochie in ’s-Gravenzande/Heenweg. Hij was hier lid van het parochiebestuur en organiseerde onder meer jarenlang de jaarlijkse Oogstdankdag en de jaarlijkse Bedevaart Westland. Bovendien ondersteunt hij al jarenlang het parochiekoor van de kerk. De heer Groenewegen was gedurende 15 jaar lang betrokken als vrijwilliger bij Themapark De Westlandse Druif. Zijn teeltechnische kennis is hier van groot belang geweest. Vanaf 2014 is hij veelzijdig actief als vrijwilliger bij RKVV Westlandia.

Mevrouw E.A.M. (Jeanne) Grootscholten uit Monster is sinds 2003 actief als vrijwilliger bij Pieter van Foreest waar zij vooral betrokken is bij de geestelijke verzorging van bewoners. Mevrouw Grootscholten faciliteert onder andere bewoners die zelf niet meer naar de kerk kunnen door te zorgen dat er regelmatig een kerkdienst wordt gehouden en hier werkt zij ook als gastvrouw. Zij is daarnaast van 2004 tot 2019 vrijwilliger geweest bij De Westlandse Druif en is vanaf de oprichting in 2007 ook bestuurlijk betrokken bij Buurtpreventie Monster.

Mevrouw P. (Pauline) Hansler-Rijsdijk uit De Lier is bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Westlandse tak van het Rode Kruis. Sinds 1983 is zij hier in meerdere functies actief geweest. Onder meer bij de EHBO op de ijsbaan in De Lier. Van 2011 tot 2018 voer zij als verpleegkundige jaarlijks een week mee op de Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis waar zij samen met collega’s zieken en hulpbehoevenden een zorgeloze vakantie heeft bezorgd. Tijdens de coronacrisis ondersteunde zij bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD.

Mevrouw A.G.M. (Jeanet) van Holsteijn-de Vreede uit Honselersdijk is sinds 2015 vrijwilliger bij Vitis Welzijn. Van 1995 tot 2008 was zij actief bij Sportvereniging Honselersdijk. Voor deze vereniging was zij een spil in het web onder meer jarenlang in de kantine van de vereniging. Van 2007 tot 2010 was mevrouw Van Holsteijn-de Vreede als vrijwilliger actief bij de Tennisclub in Honselersdijk. Hier organiseerde zij onder andere een 24-uurs marathon met een grote opbrengst voor ALS Westland. Voor Stichting ALS Westland is mevrouw Van Holsteijn-de Vreede sinds 2008 bij evenementen en acties actief.

De heer P.N. (Pieter) Hoogerbrugge uit De Lier is jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Hij is in 1998 begonnen als raadslid in de voormalige gemeente De Lier, waarvan de laatste 2 jaar, van 2000-2002, als wethouder. Hierna is de heer Hoogerbrugge gestopt als raadslid om in 2014 weer terug te keren in de Westlandse gemeenteraad tot aan de verkiezingen in 2022. De heer Hoogerbrugge is actief als vrijwilliger bij meerdere maatschappelijke organisaties, onder meer de KredietUnie Westland, Stichting Bijzondere Gezondheidszorg en Stichting Vrienden van Liora.

De heer J. (Co) van der Kaag uit De Lier heeft zich gedurende ruim 40 jaar bestuurlijk ingezet voor Tafeltennisvereniging Kioti in De Lier. Met zijn bestuurlijke inzet stelt hij vele (jeugd)spelers en scholieren in staat hun hobby tafeltennis uit te oefenen. Ook heeft hij verschillende functie bekleedt bij Zangkoor Con Amore. Met het koor verzorgde de heer Van der Kaag samen met anderen onder meer de opluistering van kerkdiensten en optredens in verpleeg- en verzorgingshuizen.

De heer A.P.M.M. (Ben) Kester uit Honselersdijk is ruim 25 jaar actief geweest als vrijwilliger voor het zangkoor van de parochie St. Andreas in Kwintsheul. Vanaf 1999 als voorzitter en sinds 2008 als dirigent van het Andreaskoor tijdens wekelijkse vieringen en uitvaarten. Daarnaast is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de parochie. De heer Kester is daarnaast achttien jaar actief geweest als bestuurslid van de organisatie Kom in de Kas. Op dit jaarlijkse evenement met vele bezoekers heeft hij jarenlang diverse werkzaamheden verricht als vrijwilliger.

Mevrouw B.C. (Carla) de Kiewit-van Straalen uit Poeldijk is ruim 30 jaar actief voor de Hervormde Gemeente in Poeldijk. Sinds 1983 is zij hier actief betrokken in de bazaarcommissie om twee maal per jaar een markt te organiseren en zet zij zich in voor de sponsorwerving en lotenverkoop. Sinds 1992 organiseert zij ook de wekelijkse kinderoppasdienst tijdens de kerkdiensten en is betrokken bij het kerkblad dat elke twee weken wordt uitgegeven. Sinds 1997 is mevrouw De Kiewit-van Straalen actief als secretaris bij het christelijk gemengd koor Immanuel.

De heer A.C. (Aad) Kok uit De Lier is al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij LTC ’t Loo, de tennisvereniging in De Lier. Hij heeft hier diverse vrijwilligerstaken vervuld, onder meer de organisatie van de clubkampioenschappen en kampioenschappen voor de senioren en het thuisblijftoernooi. Daarnaast maakt de heer Kok gedurende 20 jaar deel uit van de kantinecommissie, waarvan het grootste deel als voorzitter. Ook heeft hij sinds 2014 de intensieve functie van parkbeheerder. De heer Kok is daarnaast jarenlang actief geweest voor carnavalsvereniging De Theebukkers en was hij ook jarenlang betrokken bij de kampweken van basisschool De Achtsprong.

De heer L. (Leen) Lindhout uit Honselersdijk is sinds 1964 op meerdere plekken in Honselersdijk als vrijwilliger actief geweest. Onder meer 25 jaar lang binnen de PKN Honselersdijk als jeugdouderling en lid van de jeugdcommissie, kerkraadslid, diaken en ouderling. Hij is ook actief bij Sportvereniging Honselersdijk, waar hij als een van de oprichters sinds 1964 zich in diverse rollen heeft ingezet. De heer Lindhout heeft ook verdiensten bij de Voedselbank waar hij voedselpakketten rondbracht en bij Schaakclub Regina Pacis. Waar hij onder meer jeugdleider, schaakleraar en bestuurslid was.

De heer J.C. (Joop) Mets uit De Lier was een van de oprichters van de Westlandse Korenfederatie in 2011. Bij de oprichting waren destijds 14 koren betrokken maar dit groeide na een aantal jaar al door naar 32. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een integrale samenwerking tussen koren en de culturele sector in Westland. De heer Mets was onder meer actief als voorzitter in het Cultureel Platform Westland en bij projecten als Project Welzijn voor Ouderen, Dag van de Koorzanger en Podium Westland. Sinds 1984 is hij ook actief vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in De Lier en sinds 1999 als voorzitter van zangvereniging Con Amore.

Mevrouw M.G.T. (Riet) Paalvast-van Leeuwen uit Monster heeft sinds 1960 vele vrijwillige functies vervuld. Onder meer bij Scouting Poeldijk waar zij ruim 15 jaar diverse taken heeft verricht waaronder ook bestuurswerk. Daarnaast is zij sinds 1991 actief voor de RKH Machutusparochie als ondersteuning op het secretariaat, als secretaris van parochiekoor Laus Deo, als oprichter van rouw- en trouwkoor Vivace en bij de redactie en bezorging van het parochieblad. Sinds 2016 organiseert mevrouw Paalvast-van Leeuwen wekelijks een bridgemiddag voor bewoners van de Masemude, waar zij ook bestuurlijk actief is voor de bewonerscommissie.

De heer J.J. (Hans) Prins uit ’s-Gravenzande is jarenlang betrokken als vrijwilliger op meerdere plekken in de samenleving, waaronder de protestantse gemeente in ’s-Gravenzande, als voorzitter van het jongerenkoor ASOTEBA, bij gospelgroep Reveil en als ouderling. Sinds 1998 is hij betrokken bij Stichting Wigwam waar hij samen met anderen vakanties voor gezinnen met kinderen of jongeren met een ernstige beperking mogelijk maakt. In 2014 was meneer Prins de drijvende kracht achter Stichting Avavieren. Met deze stichting kunnen volwassenen en kinderen met een beperking genieten van een onbezorgde vakantie dichtbij het strand.

Mevrouw P.M. (Elly) Prins-Valstar uit ’s-Gravenzande is sinds de jaren ’80 actief als vrijwilliger. Zij was onder meer betrokken als clubleiding bij de kerk, leidster bij de evangelisatieclub Prins en Prinsessen en KingKids. Daarnaast was mevrouw Prins-Valstar actief bij de huiscatechisatie. Ook is zij 4 jaar voorzitter geweest van de Joysingers Westland en traden zij onder meer regelmatig op in kerken, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. Vanaf 2002 is mevrouw Prins-Valstar betrokken als vrijwilliger bij Stichting Wigwam en is zij medeoprichter van de Stichting Avavieren in 2014. De inzet voor Stichting Wigwam en Stichting Avavieren deed het echtpaar Prins-Valstar samen.

Mevrouw C.H. (Connie) van Solingen-Eisberg uit ’s-Gravenzande is al ruim 35 jaar actief in de lokale gemeenschap en daarbuiten. Van 1986-2004 was zij vrijwilliger bij Tafeltje Dekje. Vanaf 1995 is mevrouw Van Solingen-Eisberg initiator en coördinator van een wekelijkse kaartenmaakmiddag voor oudere dames bij haar thuis. Zij coördineert tevens de verkoop van de kaarten, waarvan de opbrengst wordt verdeeld over diverse goede doelen. Daarnaast is mevrouw Van Solingen-Eisberg al 31 jaar actief voor de internationale organisatie Dorcas waar met het inzamelen van kleding mensen in Oost-Europa worden geholpen.

De heer F.R. (Frits) Troost uit Naaldwijk is vanaf 1998 gedurende 15 jaar bestuurlijk actief geweest voor de Rambonetgroep Scouting Naaldwijk, onder andere als voorzitter. Mede dankzij zijn organisatorische en praktische inzet hebben veel kinderen en jongeren de kans gekregen om zich persoonlijk te ontwikkelen binnen scouting en is er aandacht voor samenwerking, sport, spel en natuur. Daarnaast was de heer Troost ook betrokken bij de verwezenlijking van de nieuwbouwplannen van het clubhuis. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij de Voedselbank onder meer als loodsbaas, chauffeur en inpakker. Daarnaast is de heer Troost sinds 2015 vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Naaldwijk.

De heer S.B.M. (Bas) Vermeulen uit Monster is betrokken bij meerdere organisaties. Sinds 2013 als voorzitter van muziekvereniging Pius X waar hij zich onder meer bezighoudt met de interne en externe betrekkingen. Sinds 1999 is hij in verschillende functies voor de Sportvereniging Quintus in Kwintsheul actief. Van 1997-2003 als penningmeester van de handbalvereniging en van 2004 tot 2010 als penningmeester van de Stichting TopHandbal Quintus. In zijn rol als penningmeester heeft hij samen met anderen een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een topsportklimaat bij de handbalvereniging. De heer Vermeulen heeft daarmee gewerkt aan een belangrijk fundament voor een groot aantal sportieve hoogtepunten voor de vereniging waaronder vele kampioenschappen, bekers en Supercups met de damesteams, in 2006 en 2007 het landskampioenschap, het bereiken van de achtste finale van de Europacup en de organisatie van de Champions League in Kwintsheul.

De heer A.A.M. (Ton) Vollebregt uit Naaldwijk is al 35 jaar vrijwilliger bij Sportclub Monster. Sinds het seizoen 1987-1988 onafgebroken als wedstrijdsecretaris en sinds 1988-1989 ook onafgebroken als bestuurslid. De heer Vollebregt is op veel terreinen betrokken bij de vereniging onder meer als beheerder, aanspreekpunt en voor bestuurswerk en de ledenadministratie. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een goed en georganiseerd sportklimaat voor de leden.

Mevrouw L.K.C. (Loes) Voogd-Hofman uit Maasdijk is reeds 25 jaar actief voor de Stichting SeniorWeb. Hier is zij onder meer docent bij verschillende cursussen, bestuurslid en daarnaast is zij ook lid van de ledenraad bij de landelijke organisatie van Seniorweb. Op deze manier helpt zij samen met anderen om mensen over de zogenaamde digitale drempel te helpen en digitaal vaardig te worden. Mevrouw Voogd-Hofman is sinds vijf jaar ook secretaris bij Probus Vrouwen Westland en van 1995 tot 2005 voorzitter en huidig secretaris sinds 2005 bij PCOB Maasdijk. Mevrouw Voogd-Hofman is daarnaast ook als vrijwilliger actief geweest bij de PKN-kerk in Maasdijk.

De heer F. (Frans) de Vos uit Monster is sinds 1997 onafgebroken vrijwilliger bij Golfclub Duinzicht in Wassenaar, waar hij baancommissaris was en hand-en-spandiensten deed. De Golfclub heeft ca. 600 leden. Naast zijn inzet als baancommissaris verrichtte hij diverse onderhoudswerkzaamheden, vijveronderhoud en bomenonderhoud. Naast de activiteiten op de golfclub is hij tien jaar vrijwilliger geweest bij EDO Koi waar hij zich bezighield met onderhoud, vissen, beplanting en filtersystemen.

Gemeente Rotterdam deelde 36 lintjes uit waaronder 1 in Hoek van Holland aan Mevrouw E.M. Schaap-Wolff. Zij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Schaap is vrijwilliger bij Hospice Beukenrode, Stichting Droom je Thuis, Muziekvereniging De Kleijne Band en de Rooms-katholieke Parochie H. Egbertus & H. Lambertus 

Meer nieuws uit
Zoeken