Meerjarige structurele subsidies voor zwembad De Boetzelaer

Monster 24.04.2022 – Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om voor meerdere jaren subsidie te verlenen aan zwembad de Boetzelaer.


Ter verduidelijking: subsidies worden in twee stappen verleend. De eerste stap is de toekenning, de tweede stap de definitieve vaststelling. Dat laatste gebeurt achteraf als aan alle subsidievoorwaarden is voldaan.

De subsidie aan Stichting Zwem – en recreatiecentrum De Boetzelaer voor 2017 en 2018 per jaar is vastgesteld op € 590.000.

En er wordt aan de raad voorgesteld een subsidie -uitvoeringsovereenkomst aan te gaan voor de periode 2022 ten behoeve van de exploitatie van € 600.000. Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet is wethouder Varekamp dan gemachtigd de subsidie-overeenkomst namens de gemeente Westland te ondertekenen.

De gemeente verleent deze subsidies zodat Westlanders voor een betaalbaar tarief kunnen sporten en bewegen.  De subsidies voor 2019 en verder worden later vastgesteld.

Meer nieuws uit
Zoeken