Nieuw contract huishoudelijk afval per 1 januari 2025

Westland 29.03.2024 – Het college heeft de gemeenteraad voorgestel de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de bijbehorende dienstverlening en het eigenaarschap inclusief beheer van de inzamelmiddelen,


per 1 januari 2025 bij N.V. HVC in te besteden en de dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.

Het inzamelcontract voor huishoudelijk afval van de gemeente Westland met Renewi loopt op 31 december 2024 af. Om te zorgen dat de inzamelingsactiviteiten binnen de gemeente doorgang vinden, is besloten om de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het eigenaarschap en beheer van de inzamelmiddelen (bijvoorbeeld minicontainers en ondergrondse containers) in te besteden bij N.V. HVC.

De gemeente Westland is aandeelhouder van HVC. HVC verzorgt al de verwerking van het Westlandse huishoudelijk restafval, GFTe (groente-, fruit-, tuinafval + etensresten), grofvuil, PBD, oud papier en karton en de stromen van de afvalbrengstations. HVC is voor de gemeente een betrouwbare en professionele partner die zowel de afvalinzameling als de afvalverwerking kan verzorgen. Met dit besluit zal de dienstverlening naar onze inwoners verder verbeteren. Voor inwoners veranderen de dagen waarop hun huisvuil wordt ingezameld het eerste jaar niet. Wel wijzigt het contactpunt, komt er een nieuwe app met de afvalkalender en zien inwoners andere ophaalwagens door de straten rijden.

Minder afval is beter voor de wereld en goedkoper voor onze inwoners. Om dit te realiseren werkt de gemeente Westland aan een vereenvoudigd, duurzaam en betaalbaar afvalsysteem met een goede dienstverlening voor onze inwoners.

‘We gaan voor minder afval en stimuleren hergebruik en het recyclen van grondstoffen. Concreet willen we de gemiddelde hoeveelheid kilogrammen huishoudelijk afval per inwoner verlagen en betere bronscheiding van de afvalstromen stimuleren. Het inbesteden bij HVC gaat ons verder helpen om onze doelstellingen te behalen vanwege de kennis en kunde die HVC in huis heeft.’

Meer nieuws uit
Zoeken