Plan voor huisvesten arbeidsmigranten Maasdijk stap verder

‘s-Gravenzande 25.03.2022 – Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld medewerking te verlenen voor huisvesting van 208 arbeidsmigranten aan de Maasdijk in ’s -Gravenzande.


Dit onder voorbehoud van het verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van de anterieure overeenkomst.

Op 26 februari 2021 heeft AGM Vastgoed BV een initiatief voor de realisatie van 208 eenheden voor arbeidsmigranten aan de Maasdijk naast 13 te ’s-Gravenzande ingediend. Dit initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de forse opgave van het huisvesten van arbeidsmigranten. Het initiatief behelst huisvesting voor een periode van tien jaar. Het plan voorziet in vijf woongebouwen van twee en drie lagen en eigen recreatiemogelijkheden, zoals een sportveld, wasserette en een leslokaal.

De verwachting is dat er binnenkort een vergunningaanvraag wordt ingediend. Daarbij wordt rekening gehouden met de aandachtspunten zoals die door de omwonenden tijdens de informatiebijeenkomst op 29 november zijn aangegeven. Hierbij gaat het met name om de verkeersstroom van en naar de Zijdijk en de veiligheid van het (fiets)verkeer op het fietspad onderaan de op/afrit.

Meer nieuws uit
Zoeken