Vitale kernen in 2020: door en voor Westlanders

Westland 17/02/2010 – Wat is er nodig om de Westlandse kernen tot het jaar 2020 nóg vitaler te maken? Met die insteek hielden bewoners van zes kernen samen met de gemeente Westland vorig jaar brainstormsessies. De gemeente is blij met de betrokkenheid én met de uitkomsten, die zijn vastgelegd in de conceptnota ‘sociale ontwikkelingskaders kernen’.

“Bewoners zien kansen in hun eigen dorp. Niet vanachter de tekentafel, maar vanuit hun beleving”, aldus  wethouder wonen, zorg en welzijn Marga de Goeij.

Eerst het goede nieuws: ‘de Westlander’ geeft de eigen woonomgeving het rapportcijfer 7,5. Da’s een mooie uitgangspositie, maar het kan altijd beter en er moet worden ingespeeld op trends als vergrijzing. Om ervoor te zorgen dat het in 2020 ook nog goed wonen en werken is in het Westland, werden er in 2009 brainstormsessies met bewoners gehouden in Ter Heijde, Heenweg, Maasdijk, Kwintsheul, De Lier en Honselersdijk. De opdracht: probeer per kern plekken en ontwikkelingen aan te wijzen waar verbeteringen mogelijk zijn. Het resultaat: tal van aanbevelingen, tips en mogelijkheden, die per kern nu keurig op een rijtje staan. De vijf overige kernen komen dit jaar nog aan de beurt. Het project maakt deel uit van het uitwerkingsprogramma van de sociaal-maatschappelijke visie ‘Mijn Westland, óns Westland 2020’.

 Meerwaarde

Wethouder Marga de Goeij is blij met de enthousiaste inbreng van de bewoners. “Het is goed dat door dit soort gesprekken duidelijk wordt dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid van de kern, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. In een aantal kernen hebben we gesproken met leden van bewonerscomités en dat werkte heel prettig, dit ga ik ook in de andere kernen stimuleren”. 

 Oproep

De nota die er nu ligt, is geen ‘boodschappenlijstje’. De Goeij: “De nota wordt een oproep aan alle Westlanders om samen te werken aan de punten die zijn besproken. De gemeente is regisseur en kan ook aanjager zijn, bijvoorbeeld bij het verlenen van subsidies of bestemmingsplannen. We moeten samen het optimale zien te bereiken tussen het ‘kleinschalige’ van de dorpskernen en ‘goede voorzieningen’. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Soms is het ook een kwestie van slimmer met voorzieningen, met de ruimte of met menskracht omgaan.’’ 

De nota sociale ontwikkelingskaders zal na de gemeenteraadsverkiezingen worden voorgelegd aan de raad. In 2010 volgen nog de sociale ontwikkelingskaders voor de kernen Naaldwijk, Wateringen, Monster, Poeldijk en ’s-Gravenzande.

Honselersdijk: ‘Wat doe je zelf als bewoner?’

Ger Sosef, ex-ondernemer en voorzitter van de kerkenveiling. “Honselersdijk heeft geen gezellig centrum zoals bijvoorbeeld De Lier, maar je moet niet altijd direct naar de gemeente of overheden wijzen om in sociaal opzicht zaken te verbeteren. Ik vind dat je altijd eerst zelf moet proberen iets te ondernemen. En dan kan het wel hoor: of het nu gaat om vrijwilligers van de oranjevereniging die Koninginnedag organiseren of de kerkenveiling, waar we samen met de school en de scouting 38.000 euro ophaalden  voor het goede doel. Als je zelf iets onderneemt, hoor je ook van mensen: leuk, er gebeurt weer eens wat. Daarom is het ook goed dat de gemeente zo’n avond organiseert, je komt samen weer op nieuwe ideeën.’’ 

 Maasdijk: ‘Belangrijk om naar de toekomst te kijken’

[tekst]Cees Noordam, ex-gemeenteraadslid: “Ik werd uitgenodigd omdat ik voorzitter van het kernoverleg Maasdijk ben, waarin onder meer de winkeliers, sportverenigingen,  ondernemersvereniging en kerken zijn vertegenwoordigd. Ik vind het heel belangrijk om naar de toekomst te kijken en na te gaan wat ons dorp in 2020 nodig heeft. Belangrijke punten waren de zorgen die we hebben over starterswoningen en het huurbeleid. Wij vinden dat jongeren, die nu nog wegtrekken uit het dorp, ook aan betaalbare woningen moeten kunnen komen. Ook  zou het Oranjeplein kunnen worden heringericht, zodat het voor meer doeleinden wordt benut en het plein gezelliger wordt. Natuurlijk staan wij positief tegenover dergelijke gemeentelijke initiatieven, maar we zijn wel heel benieuwd naar de uitwerking.”

Kwintsheul:‘Veel inwoners willen graag meedenken’

Jacqueline Eckhardt, lid van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Andreashof: “We zijn in de MR bezig met de ontwikkeling van een brede school, dus een plek waar school, sport, zorg en cultuur bij elkaar komen. Daar praat je dus ook over het samenvoegen van faciliteiten en het delen van elkaars ruimte. Over dergelijke zaken ging het ook bij de bijeenkomst. Zo hadden we het over de vorming van één cultureel centrum en bijvoorbeeld een horecavoorziening met een gezellig terras.” “De volgende keer zou ik met zo’n bijeenkomst absoluut weer meedoen, maar dan neem ik wel tien buurvrouwen mee: ik ken namelijk veel meer mensen die graag mee willen denken over hun leefomgeving. Goed dat de gemeente een platform biedt waar je als inwoner je verhaal kwijt kunt.”

Voor Eckhardt krijgt de sessie nog een staartje: naar aanleiding van de bijeenkomst heeft ze besloten politiek actief te worden. “Ik heb me voor het eerst verkiesbaar gesteld bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, omdat ik heb gemerkt dat je echt iets kunt betekenen voor je omgeving.’’

Heenweg; ‘Nadenken over zaken die vanzelfsprekend lijken’

Hennie van Geest is koster van de kerk in Heenweg. Ze vindt het belangrijk dat een kleine gemeenschap toch leefbaar blijft. “Het is goed dat er zulke bijeenkomsten worden gehouden, want het zet je aan tot nadenken over zaken die vanzelfsprekend lijken. Het was dan ook een leerzame avond. Zo zou een nieuwe school met een goede gymzaal, weer voor wat extra levendigheid kunnen zorgen. De laatste jaren zijn, juist door die oude gymzaal, allerlei clubjes, variërend van majorette-vereniging tot ouderengym, naar ’s-Gravenzande vertrokken. Als je in Heenweg woont, snap je heus wel dat er geen grote supermarkt zal komen, maar we moeten wel proberen de boel wat nieuw leven in te blazen. En wat mij betreft is alles welkom, want we hebben de laatste jaren gemerkt: als voorzieningen eenmaal verdwijnen, komen ze in zo’n kleine gemeenschap niet meer terug.’’

De Lier ‘Meer samenwerken’

Carolien Hoogeveen, voorzitter van de Volksuniversiteit ‘De Spin’: “De Lier is al een heel leuk dorp, maar het kan nog beter en het is goed dat de gemeente een open oor heeft voor nieuwe initiatieven. We moeten vooral proberen op de lange termijn de voorzieningen in het centrum te houden en partijen beter laten samenwerken. Zo zouden een school, kinderopvang, volksuniversiteit en de bibliotheek bijvoorbeeld heel goed samen kunnen in één gebouw. En wat betreft samenwerken:  onlangs hebben het Jongerencentrum en de Volksuniversiteit al afgesproken dat samenwerking mogelijk is, want wij hebben overdag nogal eens lokalen leeg staan.’’

“Ik begrijp dat de gemeente niet alles kan realiseren, want iedere kern heeft z’n eigen wensen en verwachtingen. Wel verwacht ik dat we met deze bijeenkomst een stapje vooruit zetten en daar heb ik alle vertrouwen in.’’

Ter Heijde ‘Verder kijken dan de warme dagen’

Het onderwerp ‘levendigheid’ houdt Ter Heijde erg bezig. Rien Zeeman woont al 36 jaar in de hechte gemeenschap: “Ik houd wel van gezelligheid, dus ik vind dat je niet te moeilijk moet doen als het hier zes weken per jaar mooi weer en dus druk is. Veel inwoners zijn bang dat we op termijn worden overlopen door de toeristen, maar ik denk dat het meevalt. En we moeten ook verder kijken dan die warme dagen; het zou goed zijn als je ’s winters ook een bak koffie kan drinken, nu kan dat nergens. Verder vind ik dat de jeugd zo’n mooi trapveldje met kunstgras nodig heeft, zoals je op veel plekken in het Westland al ziet.’’

Zeeman benutte de sessie in Ter Heijde om dergelijke zaken aan de orde te stellen. Zeeman: “Heel nuttig, zo’n bijeenkomst, want iedereen kon z’n zegje doen en het leverde leuke discussies op. Ik zou een volgende keer zeker weer meedoen.”

Meer nieuws uit
Zoeken