Westlandse gemeenteraad moet wakker worden

Westland 06.02.2011 – Afgelopen woensdagavond vond in de Leuningjes in Poeldijk de slotconferentie plaats over de veiligheid in het Westland. Een aantal gemeenteraadsleden die geweest zijn waren na afloop niet tevreden met wat er zich afspeelde, en dat is niet verwonderlijk.

Jan Prins van Progressief Westland besteedde een column aan de in zijn ogen mislukte avond, John Witkamp liep halverwege al weg en een derde fractievoorzitter liet de redactie ook weten dat er een hoop flauwe kul verkondigd werd. De veiligheidsconferentie die dient ter verbetering van de veiligheid zelf, dreigt nu zijn belangrijkste doel te missen, de inzet van korpschef en korpsbeheerder zelf.

Al jaren krijgt de redactie van Westlanders.nu klachten binnen over het huidige veiligheidsbeleid waar burgemeester van der Tak en zijn huidige korpschef Helsdingen verantwoordelijk voor zijn uit alle geledingen van de Westlandse maatschappij. Daar kwam deze week ook tips bij van twee jongens van Marokkaanse afkomst die concludeerden dat het weer aardig raak is wat de kleine criminaliteit betreft in de regio.

Eén van hen verbaasde zich over het feit hoe weinig de mensen te horen krijgen van de politie over, naar zijn zeggen, deze nieuwe opleving. ‘Ik weet wat er speelt en wie het doen, en je hoort er letterlijk niets over. De kleine criminaliteit heeft in Westland gewoon vrij spel, ‘ zo concludeerde hij. ‘En wie doet er wat aan?’

De echte feiten op een rij

Om te weten te komen wat er werkelijk gaande is moeten we terugkeren naar een aantal jaren geleden. Toen stonden burgemeester van der Tak als hoofd van de veiligheid en zijn toenmalige korpschef Cor Visser samen aan het roer. Deze laatste korpschef zag het belang in van goede en eerlijke communicatie naar de buurtpreventies in het Westland. Hij zorgde destijds ervoor  dat er afspraken met de burgerwachten gemaakt werden, om weekscans van de politie met vertrouwelijke informatie over wat er speelde in de regio door te sturen. Daardoor konden buurtpreventies goed zien wat er werkelijk afspeelde in alle dorpen van het Westland. Daarin toonde korpschef Visser lef naar de burgers toe. Maar de test moest nog komen.

Eerst was er een incident met een tuinder die de ruiten van een auto van een paar inbrekers op zijn terrein insloeg, waarbij deze eerste uiteindelijk in de cel voor belandde. Maar de echte testcase voor onze burgemeester kwam bij een inbraak bij AH in Honselersdijk. De eigenaar had camerabeelden van de inbrekers, die uit het dorp kwamen,  en confronteerde de jongens ermee de dag erop. Dat liep uit de hand in een oproer van Marokkaanse jongeren bij het AH filiaal.

Burgemeester van der Tak verdraaide de feiten echter dusdanig en beweerde dat het om jongeren van buiten het Westland ging. LPF Westland stelde toen de feiten op een rij maar de burgervader bleef  draaien met de feiten en kon zijn ongelijk niet toegeven. Bij de media en een aantal gemeenteraadsleden was toen al duidelijk dat hier niet de juiste persoon aan het veiligheidsroer stond. Maar daar bleef het niet bij.

Einde van de weekscans

Na het vertrek van Cor Visser volgde Wim Helsdingen hem op als korpschef van Westland. Deze eerste liet de eerlijke en feitelijke weekscans als erfenis voor de burgers achter, maar daar kwam spoedig verandering in.

Toen in Wateringen de problemen met inbraken en diefstallen op gegeven moment toenam was dat heel duidelijk te zien in de weekscans. Alleen werd toen opnieuw pijnlijk duidelijk dat de leidinggevende korpschef en beheerder niets deden. Toen via de media de onvrede naar buiten kwam en de weekscans tegen de afspraken in, in de krant kwamen te staan, kregen de burgers de schuld dat ze zich niet aan de afspraken hielden en werden de weekscans gestopt. Een prachtige manier om het feitelijke bewijs van het eigen onvermogen te verdoezelen.

Laatste stand van zaken

De laatste jaren zijn de weekscans in beperkte mate heringevoerd bij de buurtpreventies, maar slechts per dorp. Een buurtprevent die een tijdje geleden de weekscan binnenkreeg miste een paar incidenten waarvan hij wist dat ze gebeurd waren. Bij navraag bij de politie kreeg hij te horen dat de informatie beperkt en gescreend wordt en niet alles meer geplaatst mocht worden. Actuele informatie ligt onder censuur.

Wat gezien en gehoord is tijdens de veiligheidsconferentie is het beleid van de afgelopen jaren. Dingen die gebeurd zijn worden door de driehoek in een aangepaste versie verwoord. Alleen de successen en dingen die het eigen belang dienen worden breed uitgemeten. Zo sprak de burgemeester in augustus over een verhoogd veiligheidsgevoel in het Westland ten opzichte van regio Haaglanden, maar vergat hij erbij te vermelden dat er op dat moment al wel sprake was van hogere inbraken.

Een ambtenaar van de gemeente Westland die goed op de hoogte is van wat er binnen het veiligheidsbeleid afspeelt heeft vorig jaar al laten weten dat het huidige beleid van gemeente Westland een papieren tijger is en dat onze burgemeester een prima man is voor sociale zaken maar absoluut niet geschikt voor de veiligheid. ‘Zonder de buurtpreventie zou het hele veiligheidsbeleid al als een kaartenhuis zijn ingestort,’ zo is zijn overtuiging. ‘Met halve waarheden wordt de eigen onkunde voortdurend verbloemd.’

Wat doet de gemeenteraad

Bij de gemeenteraad zijn er slechts een aantal mensen die goed weten wat er speelt, maar de meeste raadsleden hebben geen besef wat er werkelijk achter de schermen afspeelt, zo is uit eigen onderzoek gebleken. En de enige mensen die een einde kunnen maken aan het ondeugdelijke beleid van de gemeente zijn zij.

Conclusie

Met de invoering van Burgernet is opnieuw een stap vooruit gezet in betere communicatie tussen burgers en de overheid. Maar de inzet van Korpschef en beheerder is ronduit discutabel geweest de afgelopen jaren. De burgers mogen helpen de criminaliteit te bestrijden maar de inbreng van de heren zelf dreigt opnieuw buiten schot te blijven.  Als ambtenaren in welke positie ook op gegeven moment niet geschikt zijn voor een bepaalde taak is dat geen schande, maar als er niet tegen wordt opgetreden wordt het van kwaad tot erger.

De gemeenteraad van Westland is nu aan zet.

Westlanders.nu baseert zijn informatie op betrouwbare bronnen binnen gemeente, de burgers zelf, gemeenteraad, buurtpreventies en de politie.

 

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken