Wie verdient dit jaar de Annemiek KoremansPrijs?

Westlanden 14.07.2015 – Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van medezeggenschap? Die zich met passie


hard maakt voor inspraak van cliënten in de zorg? Die een drive heeft zich in te zetten voor solidariteit met mensen die zorg nodig hebben? Nomineer hem of haar voor de Annemiek Koremansprijs.

De Annemiek Koremansprijs wordt tweejaarlijks door het LSR uitgereikt aan een persoon of groep die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor medezeggenschap via de cliëntenraad in zorg en welzijn. De inzet kenmerkt zich door activiteiten gericht op het bevorderen van collectieve medezeggenschap en onderlinge solidariteit.

De Annemiek Koremansprijs is in 2013 voor het eerst uitgereikt aan Annemiek Koremans naar wie de prijs is vernoemd. Dit vanwege haar enorme inzet voor collectieve medezeggenschap. Koremans  bekleedde vele functies binnen de medezeggenschap als voorzitter van de cliëntenraad van Sophia Revalidatie, voorzitter van het  Platform Gehandicapten en lid van de cliëntenraad van een verzorgingshuis. Daarnaast was zij lid van het consumentenpanel regiotaxi, was werkzaam als vertrouwenspersoon voor cliënten met een lichamelijk beperking van gemeente, woningbouwcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties. Koremans was tevens van 2004 tot voorjaar 2013 voorzitter van de raad van toezicht van het LSR.

Al deze functies vervulde Koremans vanuit haar drive om voor ieder mens het beste te realiseren. In het bijzonder voor mensen in een kwetsbare en afhankelijke positie. Door haar inzet symboliseert Koremans de waarde van medezeggenschap en solidariteit. Het is dan ook meer dan verdiend dat deze prijs naar haar is vernoemd en aan haar is uitgereikt.

Wie nomineert u?

Dus kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan op het gebied van medezeggenschap? Die zich met passie hard maakt voor inspraak van cliënten in de zorg? Die een drive heeft zich in te zetten voor solidariteit met mensen die zorg nodig hebben? Nomineer hem of haar voor de Annemiek Koremansprijs.

 

Half november dit jaar zal de Annemiek Koremansprijs voor de tweede keer worden uitgereikt door het LSR. In de jury zitten Annemiek Koremans, Jasper Boele, directeur LSR en Harmke van den Akker, adviseur Medezeggenschap LSR.

 

Schrijf uw motivatie waarom u vindt dat deze persoon de Annemiek Koremansprijs verdient heeft. Stuur deze voor 1 oktober 2015 naar info@hetlsr.nl o.v.v. Nominatie Annemiek KoremansPrijs.

Meer nieuws uit
Zoeken