Bijdrage Loswal de Bonnen aan ISW voor Lego League 2015

Naaldwijk 14.07.2015 – Op zaterdag 12 december 2015 wordt voor de 7e keer de Westlandse First Lego League gehouden. Met donatie aan deze spannende


en leerzame wedstrijd wil het bestuur van beheersstichting Loswal de Bonnen een bijdrage leveren aan het interesseren van jongeren voor techniek, automatisering en creatieve oplossingen voor de toekomst van het Westland. Een mooi en passend moment voor de overhandiging van de bijdrage is de nieuwe zomeractiviteit Westland SummerLab. Tijdens Westland SummerLab kunnen kinderen tussen de 8 en 14 jaar o.a. kennismaken met de vele en leerzame mogelijkheden van de Lego Robots.

 

Loswal de Bonnen heeft in voorgaande jaren een bijdrage gegeven aan de belangrijke doelstelling om jongeren te interesseren voor techniek. Dit jaar is er een bijzondere reden om er extra aandacht aan te geven. Het thema voor de First Lego League editie 2015-2016 is ‘Trash Trek’. Bij de robotwedstrijd gaat het om de inzameling, verwerking en hernieuwd gebruik van afval, naast de wedstrijd moeten de leerlingen dit onderwerp ook uitwerken en vernieuwende ideeën presenteren. Het bestuur van Loswal de Bonnen heeft grote belangstelling voor de verwerking van afval. De beheerstichting komt immers voort uit de vroegere ‘Stichting Verwerken Tuinafval Westland’ en heeft in mei jl. het boek ‘Opgeruimd staat netjes’ over de ontstaansgeschiedenis uitgebracht. 

Voor bestuurder Aad van der Knaap reden om de cheque van € 4.000,- persoonlijk aan Cor van Dalen, algemeen directeur ISW, te overhandigen. Beide heren hebben de bijeenkomst tijdens Westland SummerLab benut om de kinderen aan het werk te zien met de Lego robots. Er is voor de beheersstichting en voor ISW een groot belang dat de kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met technologie, een belangrijke kans voor de ontwikkeling van het Westland.

Zie meer informatie en een foto impressie op www.sobwestland.nl  

Meer nieuws uit
Zoeken