Kinderen slaan eerste paal brede school Pieter van der Plas

Wateringen 03.07.2015 – Het was vrijdag 3 juli niet zomaar een schooldag voor de kinderen van de brede school Pieter van der Plas. Zij hebben samen


met wethouder Marga de Goeij – van der Klugt (onderwijs) de eerste paal voor de bouw van hun nieuwe school geslagen. Dit deden ze door samen aan de touwen te trekken van de heistelling. De kinderen zongen en dansten om dit moment te vieren.

Wethouder Marga de Goeij van der Klugt: “De gemeente stimuleert de ontwikkeling van brede scholen, waar behalve onderwijs bijvoorbeeld ook sport, cultuureducatie en kinderopvang een plek krijgen. Ieder kind in Westland heeft namelijk recht op goed onderwijs en adequate onderwijsvoorzieningen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op een kansrijke toekomst. Vandaag is dan ook een feestelijk moment, omdat we hiermee de eerste stap zetten voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw, samen met de buitenschoolse opvang ZON! En Okidoki Kinderopvang.”

 

Nieuwe schoolgebouw

Het nieuwe schoolgebouw van de brede school krijgt twee verdiepingen en biedt vanaf medio 2017 plek aan een basisschool, de twee kinderopvangorganisaties en een gymzaal. (foto Thierry Schut) In de nieuwbouwplannen blijft het oudste gedeelte van het karakteristieke gebouw behouden. Dit sluit aan bij de wens voor een gebouw dat past in de omgeving. De gemeente heeft het hiermee extra gemoeide budget toegekend in verband met de cultuurhistorische waarde.

De nieuwbouw komt op de plek van de bestaande bouw. De kinderen krijgen tot die tijd les in de voormalige tuinbouwschool aan de Rozemarijn. 

Masterplan onderwijshuisvesting

De realisatie van de nieuwe Pieter van der Plasschool is een volgende stap in het Masterplan onderwijshuisvesting van de gemeente Westland waarmee in 2007 is gestart. Oude schoolgebouwen worden vervangen door nieuwe, waardoor er goed onderwijs in moderne en passende gebouwen gegeven kan worden. De gemeente stimuleert de vorming van brede scholen, zodat kinderen van 0 tot 12 jaar in een gebouw kunnen worden opgevangen om samen te leren, te spelen en te werken. De samenwerking tussen de partijen in de brede school komt het kind ten goede.

Meer nieuws uit
Zoeken