Agenten licht gewond tijdens ongeregeldheden zaterdagavond

De Lier 14.08.2023 update – De laatste feestdag van de Bradelier in De Lier kende zaterdagavond een vervelende afloop, zo blijkt uit meerdere berichten die later online zijn gepost.


De politie van bureau Westland meldde via social media;  ‘Wat een leuk feest in De Lier moest zijn had een vervelende afloop. Geweld is een blijft zinloos mensen. Aan onze zijde 3 licht gewonden. En bedankt.’

Aan Westlanders.nu werd zondagochtend gemeld dat er vechtpartijen hebben plaats gevonden. 

De politie laat desgevraagd het volgende weten:

‘Afgelopen zaterdag hebben we een inzet gehad in De Lier bij de uitloop van een evenement in het kader van de plaatselijke feestweek. Er ontstond een vechtpartij tussen twee groepen, waarbij collega’s tussenbeide kwamen om de orde te herstellen. Het geweld richtte zich vervolgens op de collega’s, waarbij drie van hen lichtgewond zijn geraakt. Zij hebben aangifte gedaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht, wel zijn er van een aantal betrokkenen de gegevens genoteerd en zijn er verbalen uitgeschreven. We zijn bekend met de beelden van het incident die op het internet circuleren.

We hebben deze beelden veiliggesteld en gebruiken we ten behoeve van het opsporingsonderzoek. Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op het geweld dat is gebruikt tegen de medewerkers van de politie. Daarbij kan het onderzoeksteam de hulp van getuigen goed gebruiken. We roepen op om beelden van het incident in De Lier met ons te delen en eventuele informatie door te geven via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Een aantal personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vechtpartij zijn duidelijk herkenbaar op de beelden te zien. De politie geeft de betrokkenen de tijd om zichzelf bij ons te melden alvorens de beelden gedeeld zullen worden in het kader van de opsporing.

De inzet van afgelopen zaterdag wordt, zoals elke inzet op een feestweek, geëvalueerd. De leerpunten uit die evaluatie worden meegenomen naar een volgend evenement. Wel kunnen we duidelijk stellen dat geweld tegen politiemensen absoluut niet wordt getolereerd. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners zoals brandweer en ambulancepersoneel of gemeentelijke handhavers. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op. Het beleid van het OM is erop gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politieagenten en hulpverleners werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren voor de veiligheid van ons allemaal.

Meer nieuws uit
Zoeken