Geen voorschot schadevergoeding voor zorgpersoneel met long covid

Den Haag 08.03.2023 – De rechtbank Den Haag heeft op woensdagochtend 8 maart uitspraak gedaan in het kort geding dat de vakbonden FNV en CNV Connectief hebben aangespannen tegen de Staat.


De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Geen voorschot op schadevergoeding
De vakbonden eisten een voorschot op schadevergoeding van ruim 22.000 euro voor zorgpersoneel met long covid. Het gaat om medewerkers die in 2020, tijdens de covid-pandemie, werkzaam waren in de zorg en met het virus besmet zijn geraakt.

De rechter heeft beslist dat de vordering tot vergoeding van schade in dit geval niet kan worden toegewezen in een zogenaamde collectieve actie-procedure. Of voor gedupeerde zorgmedewerkers een recht op vergoeding van schade bestaat moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarvoor is een beoordeling nodig aan de hand van elke concrete situatie: waar en onder welke omstandigheden zijn de zorgmedewerkers besmet geraakt? De rechtbank heeft daarom geen oordeel gegeven over de vraag of, en in welke gevallen, de Staat onrechtmatig heeft gehandeld.

Geen juridische grond om verplicht in overleg te treden De vordering van de vakbonden om de Staat te veroordelen om in overleg te treden over een financiële regeling voor gedupeerde zorgmedewerkers is ook afgewezen. Naar het oordeel van de rechter is er geen juridische grond aan te wijzen die de Staat verplicht in overleg te treden.

Meer nieuws uit
Zoeken