Gemeente Maassluis gaat energietoeslag voorschieten

Maassluis 31.03.2022 – Op korte termijn ontvangen inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een energietoeslag van € 800.


De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam merken dat de financiële nood als gevolg van de hoge energieprijzen bij veel mensen hoog is. De gemeenten hebben daarom besloten vaart te maken en de toeslag alvast uit te betalen aan een grote groep inwoners met een laag inkomen.

In december 2021 maakte het Rijk al bekend vanwege de stijgende energiekosten een bedrag van € 200,- te willen uitkeren aan inwoners met een laag inkomen. Door de oorlog in Oekraïne zijn deze kosten alleen maar meer gestegen. Hierdoor komen nu inwoners met weinig geld acuut in de problemen. Daarom heeft de Rijksoverheid het bedrag van de energietoeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,-. Om de uitkering mogelijk te maken is er een wetsvoorstel in de maak. Vooruitlopend hierop hebben gemeenten toestemming om de energietoeslag alvast uit te betalen.

Het gaat om inwoners die op 1 januari 2022 een bijstandsuitkering ontvingen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Dit geldt ook voor niet-uitkeringsgerechtigde inwoners die in 2021 de Individuele Inkomenstoeslag kregen. Stroomopwaarts gaat het uitkeren van de toeslag namens de gemeenten doen en is op dit moment druk bezig de techniek voor de betaling in orde te maken. Zodra dit geregeld is, ontvangen alle bovengenoemde inwoners automatisch de € 800,- . Dak- en thuislozen, mensen die in een instelling wonen, jongeren onder de 21 jaar en studenten zijn hiervan uitgezonderd. Zij komen niet in aanmerking voor de energietoeslag.

Inwoners met een bijstandsuitkering die op 1 januari 2022 te maken hadden met de zogeheten kostendelersnorm ontvangen de energietoeslag niet automatisch. De kostendelersnorm geldt voor uitkeringsgerechtigden die samenwonen met iemand boven de 21 jaar, anders dan hun partner of studerende kinderen. Deze inwoners ontvangen automatisch van Stroomopwaarts een aanvraagformulier. Hiermee kunnen ze de energietoeslag ook vooruitlopend op de wettelijke regeling aanvragen. Ze moeten dan aantonen dat ze een energiecontract op hun naam hebben.

Andere inwoners met een minimuminkomen kunnen nu nog geen aanvraag indienen.

Meer nieuws uit
Zoeken