Komende weken werkzaamheden bij Green Well Westland

Honselersdijk 25.07.2023 – Sinds enkele dagen worden er aan de Ockenburchlaan in Honselersdijk weer werkzaamheden verricht bij de aardwarmtelocatie van Green Well Westland.


Aardwarmtebedrijf Green Well Westland is in 2012 in bedrijf gegaan en is vorig jaar overgenomen door Aardwarmte Vogelaer.


Bij Green Well Westland wordt al een paar jaar geen aardwarmte meer gewonnen omdat de productieput buiten werking is. Green Well Westland was het eerste aardwarmteproject in het Westland en één van de eerste aardwarmteprojecten in Nederland. Als pioniers in aardwarmte is destijds veel energie gestoken in de ontwikkeling van aardwarmte in de glastuinbouw. Zo werden destijds materialen gebruikt die in de grond veel sneller slijten dan gedacht. Dat is door de jaren heen verbeterd. 

De productieput van het aardwarmtedoublet wordt nu afgesloten en de afsluitende lagen in de bodem worden hersteld. Tot 2100 meter diepte zijn er verschillende watervoerende lagen, met daarboven en onder aardlagen van hard gesteente. Dit harde gesteente is een afsluitende laag voor die watervoerende lagen. De afsluitende lagen worden hersteld omdat er geen stroming tussen de verschillende watervoerende lagen in de ondergrond mag plaatsvinden.

Om dit te kunnen doen wordt de put eerst schoongemaakt. Dit betekent dat er stalen buizen uit de put worden verwijderd. Dit gebeurt met behulp van een platform (Hydraulic Workover Unit) van 37 meter hoogte. Daarna vinden er metingen plaats. Dit wordt ook wel loggen genoemd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maaiveld tot circa 2100 m diepte.

Een aardwarmte doublet bestaat uit een productieput en een injectieput. De productieput pompt het warme water naar boven en de injectieput pompt het warmte water terug de grond in. De injectieput blijft onveranderd. De productieput wordt afgesloten omdat deze niet meer functioneert. Het doublet van Green Well Westland is al langere tijd niet meer in productie. Na het afsluiten van de productieput verandert deze situatie niet.

Deze werkzaamheden gaan rond 27 juli 2023 van start en duren 2 tot 3 weken inclusief het op- en afbouwen van het platform. Er komt een platform van 37 meter op het terrein te staan met een containerwand van twee containers hoog. Die zijn geplaatst om het geluid van de werkzaamheden te dempen. Er wordt een geluidsmonitor aan de containerwand boven de silo gehangen aan de zijde van de geitenweide bij Familie Verbeek om het geluid te monitoren. Mocht er uit de data van de monitoring en/of reacties van omwonenden blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan worden deze getroffen. Het kan zijn dat er op bepaalde dagen verkeersregelaars staan om het verkeer in goede banen te leiden.


Aardwarmte Vogelaer (eigenaar van het project) heeft de vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om deze werkzaamheden te verrichten. De voormalige afnemers van Green Well Westland gaan aardwarmte afnemen van het tweede project van Aardwarmte Vogelaer dat nu wordt ontwikkeld aan de Wateringseweg tegenover Sportpark Verburch. De verwachting is dat deze aardwarmtebron medio 2024 aardwarmte kan gaan produceren.

In 2026 zal er op het terrein van Green Well Westland een warmteoverdrachtstation worden ontwikkeld om het warmtenetwerk van Aardwarmte Vogelaer te koppelen aan het grotere netwerk van Warmte Netwerk Westland.

Meer nieuws uit
Zoeken