Maasdijkse Belangenvereniging benoemt Laurens Noordam tot Erelid

Maasdijk 21.06.2023 – Op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de Maasdijkse Belangenvereniging in de Prinsenhof heeft het bestuur zich verantwoord voor het gevoerde beleid en is vooruitgeblikt naar een nieuw verenigingsjaar.


Het jaarverslag en de jaarrekening werden toegelicht door secretaris en penningmeester en de begroting bood een blik in de financiële toekomst.

Naast deze jaarlijks terugkerende agendapunten werd ook bij, aan de Belangenvereniging gelieerde krant, ‘De Maasbever’ stilgestaan. Vanwege stijgende kosten geeft het een uitdaging om ‘Maasdijks meest gelezen krant’ te laten verschijnen. Lezers werd opgeroepen om zich als donateur of adverteerder aan te melden. Tenslotte was er een bestuurswisseling; Annet Bijl, Roel Batelaan, Alex de Bok en Gerard Noordam krijgen versterking van Dike Garrelts, zij werd met brede steun verkozen.

Een andere bestuurswissel betrof het afscheid van voorzitter Laurens Noordam. Na in 2008 het stokje van Tjerk Prins te hebben overgenomen, heeft de gewezen tuinder aangegeven na vijftien jaar te stoppen in het bestuur. “Hij nam het voorzitterschap zeer serieus en als mensen hem niet benaderden, ging hij wel zelf op onderzoek uit of de belangen van Maasdijk ergens in het geding waren. We zullen zijn kennis en betrokkenheid missen, maar hij gaat voor de gemeenschap niet verloren.” zei secretaris Alex de Bok over Noordam. Bij een mooi afscheidscadeau en bloemen bleef het niet voor de vertrekkende voorzitter. De vergadering heeft unaniem ingestemd met het benoemen van Laurens Noordam tot Erelid van de Maasdijkse Belangenvereniging. Onder groot applaus werd dit door de aanwezige leden bevestigd.

Meer nieuws uit
Zoeken