PvdA Maassluis verrast over ontslag personeel Koningshof

Maassluis 30.06.2015 – Vorige week woensdag konden we via de media vernemen dat er ontslagen zouden vallen bij Koningshof. Dat heeft ons verrast,


en de manier waarop dat is gegaan verraste ons nog meer. Het verrast ons allereerst omdat we als raad nog niets hebben gehoord of gezien over een nieuw beleidsplan en de logica van deze ontslagen lijkt te ontbreken. Maar ook omdat de door het nieuwe bestuur gekozen werkwijze weinig recht lijkt te doen aan de enorme inzet die de deze medewerkers hebben getoond in de afgelopen periode.

Toen hebben de medewerkers ondanks het wanbestuur van het vorige bestuur, de Koningshof draaiende hebben gehouden. Als PvdA Maassluis zijn we deze medewerkers juist zeer dankbaar voor hun harde werk in deze moeilijke tijd. We weten dat Koningshof een zelfstandige stichting is. Tegelijkertijd hebben we als gemeente een zware subsidierelatie met de Koningshof en hebben we tot nu toe alle tekorten van Koningshof met bijdragen vanuit de gemeente, van gemeenschapsgeld  aangevuld.

Gelet op het belang van de medewerkers vragen we het college daarom nadrukkelijk wel een actieve rol te spelen in dit dossier. Ook omdat we het vermoeden hebben dat er niet netjes wordt omgegaan met de medewerkers en er zal worden gewerkt aan flexconstructies via uitzendbureau’s en de verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, iets wat voor ons raakt aan onze kernwaarde van goed werk.

 Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Klopt het dat er nog geen beleidsplan is van het nieuwe bestuur? Zo nee, wanneer verwacht u dat en wanneer kunnen we dat bespreken in de raad?

2. In hoeverre strookt het ontbreken van een beleidsplan en het wel ontslaan van medewerkers bij het toegezegde ‘nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad’ bij het nieuwe beleid?

3. Klopt het dat het bestuur ook niet of nauwelijks heeft gesproken met medewerkers van de Koningshof over de mogelijke verbeteringen of toekomstplannen voor Koningshof?

4. Klopt het dat er -de dag nadat het in de media is gebracht- van de 15 personeelsleden er 8 ontslag is aangezegd? Klopt het dat het ontslag is aangezegd in groepsgesprekken waarbij medewerkers ter plekke tussen hun collega’s te horen kregen dat ze worden ontslagen?

5. In hoeverre is deze overhaaste ontslaggolf een poging om de wet werk en zekerheid, die op 1 juli aanstaande ingaat en flexwerkers meer rechten geeft, te ontlopen?

6. Klopt het dat medewerkers is gezegd dat ze worden ontslagen en dat hun werk zal worden overgenomen door uitzendkrachten die de Koningshof niet kennen en waar weer een ander bedrijf weer extra aan verdient?

7. Hoe hoog zijn de totale kosten van ontslagvergoedingen waar de medewerkers recht op hebben en is het hogere bedrag dat u bij de Kadernota vroeg voor Koningshof eigenlijk bedoeld om deze ontslagvergoedingen te betalen?

8. Hoe denkt het bestuur de bestaande openingstijden te handhaven of minimaal de bestaande huurders goed te bedienen met minder mankracht?

9. Was u vooraf op de hoogte van deze aanpak van het bestuur en van deze ontslagen? Zo ja, heeft u er mee ingestemd? Zo nee, waarom heeft het bestuur u niet geïnformeerd? Wat vindt u van deze werkwijze van het bestuur?

10. Heeft u inmiddels met de medewerkers gesproken? Zo nee, bent u van plan dat te doen? Zo ja, wat heeft u de medewerkers gezegd over deze gang van zaken? Deelt u de mening van de PvdA fractie dat de medewerkers moet worden geadviseerd om contact op te nemen met de vakbond en/of rechtsbijstandsverzekering om ondersteuning te krijgen bij hun moeilijke arbeidsrechtelijke positie in deze ontslaggolf?

Meer nieuws uit
Zoeken