Westland Verstandig blijft met voorstellen komen voor goedkope en passende huizen

Westland 30.04.2024 – Westland Verstandig blijft met voorstellen komen om meer goedkope en passende huizen te bouwen in Westland en ook om de schaarse ruimte goed te gebruiken.


Helaas ondervinden we te vaak tegenwerking van de meerderheid van de Raad

Snel starterswoningen en meer sociale huurwoningen. Gelukkig is met een aantal andere politieke partijen wel overeenstemming over de bouw eind 2024 begin 2025 van 200 verplaatsbare, voor 15 jaar te plaatsen woningen bij de Horti Campus. Ook komen er bij de ABC-rotonde in Poeldijk 48 sociale huurappartementen en gebeurt hetzelfde in De Lier. We zien dit als een beginnetje om onze ambities in te vullen. Om ons doel te bereiken -meer huizen voor starters en senioren- moeten wel meerdere scenario’s ingezet worden. Meer levensbestendige goedkope huizen. Partijen als LPF, D66 en CDA steunden ons plan niet om in alle plannen enkele tientallen huizen te laten bouwen van rond de € 200.000,– aan koopsom. Alleen dan kunnen starters kopen!

Ook is nog steeds ons plan om het kantorencomplex naast het Carlton om te zetten in wooneenheden en een deel daarvan in te zetten voor onze Westlandse starters. Ook dat levert een bijdrage. Ook voor andere percelen in Westland wordt verkend of er goedkoop gebouwd kan worden.

Daarnaast wil Westland Verstandig dat nu echt werk gemaakt wordt van het doen realiseren van groepswooninitiatieven in de diverse dorpen. Jammer dat een meerderheid van de Raad onze motie daarvoor niet steunde. Ook onvoldoende steun was er voor ons plan om gemakkelijker woningen boven de € 400.000,– te splitsen in 2 woningen of op kavels meerdere woningen toe te staan als dat past.

Ook wil Westland Verstandig dat in het buitengebied langs de wegen extra huizen gebouwd kunnen worden, want aan al jaren leegstaande percelen hebben we met zijn allen niks. Dus loslaten het “saldo 0” (geen woning erbij in het buitengebied). Het zou natuurlijk goed zijn als een deel van de financiële winst van een dergelijke bouw kan worden gebruikt voor de bouw van goedkope huizen voor onze inwoners.

Ook willen we de doorstroming van senioren vanuit bestaande huizen stimuleren door hen inspraak te geven bij de bouw van de woningen / appartementen waar ze heen kunnen gaan, over grootte, inrichting, huur of koopprijs etc. Immers alleen als de nieuwe woning bevalt, dan stroomt men door. Anders blijft men zitten.

Mantelzorgwoningen kunnen vergunningsvrij gebouwd worden bij bestaande huizen. Daar dient door de gemeente ruimhartig mee te worden omgegaan. Westland Verstandig is ook voor de invoer van plattelandswoningen in Westland. LTO en in haar kielzog in ieder geval nog steeds het CDA maar ook andere partijen, zijn daar weer tegen en willen het liefst alle woningen in het buitengebied slopen, maar daar los je de woningnood zeker niet mee op!

Kort en goed: een aantal nieuwe ingrepen moeten ertoe leiden dat er beweging komt. Jammer dat onze kleine linkse partijen D66, GL en PvdA tegen praktisch al onze plannen stemmen, omdat zij niet willen begrijpen dat alleen door verschillende scenario’s in te zetten Westland passende woningen kan realiseren. Jammer is het te moeten constateren dat ook vaak de andere partijen om vaak gezochte redenen onze plannen niet steunen. Westland Verstandig is voor de concrete oplossing en niet voor politiek bedrijven of zaken nodeloos complex te maken, want daar los je geen vraagstukken mee op.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken