Westland Verstandig blijft tegen komst van bijna 700 arbeidsmigranten in De Lier

Westland 20.04.2023 – Het vorige College nam een fout besluit en dit College en in het bijzonder Wethouder Varekamp bevestigen na terechte bezwaren van vele buurtbewoners dat foute besluit.


Waarom foute besluit? 3 redenen.

1. Het plan is veel te groot, ligt verkeerd en heeft de omvang van het dorp Ter Heijde. Er zijn voorts al heel veel arbeidsmigranten gehuisvest in en rondom De Lier vandaar de 2 Poolse supermarkten.

2. Het collegebesluit geeft aan dat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling in het tuinbouwgebied. Terecht dacht de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van Westland daar anders over en vond het besluit onjuist. Het College gaf niets door aan de Raad en ging shoppen bij een andere adviseur die bijna het zelfde oordeelde dan de bezwaarschriftencommissie. Ook dat advies werd niet met de Raad gedeeld. Wij raadsleden moesten het plotsklapse college- besluit in de krant lezen. Wie heeft dit gestuurd? Het gevolg is een jarenlang durende procedure en dus geen bed!

3. Op het perceel -waar nu nog een oude kas op staat – is al meerdere keren een bod gedaan door een van de aangrenzende tuinbouwbedrijven. Daar werd niet op ingegaan. De rol van Glastuinbouw Westland is ook een bedenkelijke!

In de Raad van 19 april kwam plotsklaps een aantal partijen met een motie die het (foute) collegebesluit zou moeten steunen. Die motie werd door de meerderheid van de Raad gesteund. Vreemd en onacceptabel als dat tijdens een gerechtelijke procedure gebeurt. De bezwaarmakers worden niet serieus genomen. Ook vreemd gezien het coalitieakkoord van de coalitiepartners. Als ooit een planologisch besluit genomen moet worden door de Raad dan zal Westland Verstandig onze coalitie partners aan het coalitieakkoord houden. Een motie zijnde een wens van de Raad is een dergelijk besluit nog niet!

Een van de raadsleden die tegen de motie was gaf terecht aan zich af te vragen in hoeverre het aangeboden kerstpakket door de ontwikkelaar Tradiro (geweigerd door Westland Verstandig en Forum) eind vorig jaar en de intensieve lobby van dat bedrijf richting de raadsfracties van invloed waren op hun stemgedrag. Nu is het afwachten of de meerderheid van de Raad ook nog achter het collegebesluit staat als de rechter dat besluit vernietigt.

Overigens zien we in de tussentijd geen enkele voortgang in de huisvesting op de bedrijven. 14 aanvragen worden door dit College en deze Wethouder Varekamp moedwillig tegengewerkt. Bekend is dat Glastuinbouw Westland dat niet wil en blijkbaar laat Wethouder Varekamp de oren hangen naar deze organisatie. Wel wordt bij de Horti Campus snel – in 2024 – arbeidsmigrantenhuisvesting gerealiseerd. Dat is een van onze ideeën om in de vraag naar arbeidsmigrantenhuisvesting te voorzien samen met de realisering starterswoningen voor onze inwoners.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken