Westland Verstandig: statushouders doorstromen naar woonunits

Westland 13.03.2024 – Westland Verstandig wil dat verplicht in Westland te huisvesten statushouders, vanuit het hotel kunnen doorstromen naar woonunits in de kantoren aan de Tiendweg.


Het alternatief van doorstroming naar onze schaarse bestaande en nieuwe sociale huurwoningen gaat ten koste van onze eigen Westlandse woningzoekenden en dat wil Westland Verstandig niet!

Het college van burgemeester en wethouders wil de kantoorpanden aan de Tiendweg naast het CarltonHotel voor 10 tot 15 jaar gaan gebruiken voor de huisvesting van statushouders. Dat plan kost geld eenmalig 1.9 miljoen euro’s verbouwingskosten. De overige kosten zoals beheer, onderhoud etc worden in principe doorbelast in de huur die de statushouders moeten betalen. Voorts wordt voorkomen dat de gemeente geld moet bijpassen voor de statushouders die langer dan 6 maanden in het Carlton-hotel verblijven want het Rijk betaalt dat verblijf maar gedurende 6 maanden.

Westland Verstandig vindt het maken van 48 woonunits in de kantoren een goede keuze. Dat kost de gemeente helaas geld, maar is voor nu de beste oplossing. In Westland is er geen snel ander alternatief want er is nou eenmaal veel weerstand tegen de bouw van flexwoningen elders in Westland, waardoor realisering niet, althans niet op korte termijn mogelijk is. Het verbouwen van bestaande leegstaande kantoren is dan het enige alternatief om na de zomer de eerste statushouders te huisvesten.

Een aantal politieke partijen willen blijkbaar deze keuze niet maken en enkele partijen vinden ook de aankoop van het Carlton Hotel een verkeerde keuze. Wat die partijen dan wel willen is volstrekt niet duidelijk. Hoe lossen zijn dan de huisvesting van verplicht op te nemen statushouders op? In de vorige bestuursperiode werden alle statushouders in sociale woningen geplaatst. Dat wil Westland verstandig zeker niet meer. Als Westland het hotel niet had gekocht dan had het COA dat waarschijnlijk gekocht voor extra asielzoekers en had Westland de verplicht toegewezen statushouders in onze sociale huurwoningen moeten huisvesten met alle gevolgen van dien.

Het Hotel heeft ook andere bewoners. Westland vangt in het hotel ook nog Oekraïense vluchtelingen en Westlandse spoedzoekers op. Ook dat had zonder het hotel niet gekund. De Raad zal er aan moeten wennen dat het huisvesten van statushouders maar ook van Westlandse starters in tijdelijke en verplaatsbare woningen de gemeente geld kost. Dat zal ook het geval zijn bij de realisering van 200 starterswoningen bij de Horti Campus eind van dit jaar. De raad zal ook dan weer keuzes moeten maken.

Het is wrang te moeten constateren dat als er kansen zijn voor onze starters zoals recent bij de HOT locatie de Raad het voorstel van het college niet steunt en Westland verstandig de enige “roepende in de woestijn is“. Hopelijk gaat het gezonde verstand bij de raad nu wel op tijd werken en haalt het voorstel van het college van de 48 woonunits in het kantorencomplex het wel en worden niet langer politieke spelletjes gespeeld!

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken