Westland Verstandig zet zich in voor buurtschouwen en groenonderhoud

Westland 01.08.2023 – Westland Verstandig wil komend half jaar verdere slagen maken met buurtschouwen in onze dorpen en verder faciliteren van deelname buurtbewoners aan groenonderhoud.


Een van de uitgangspunten van ons coalitieakkoord was om samen met onze inwoners een verbeterslag te maken in de leefomgeving van onze openbare ruimte (meer en beter groen, wegen, trottoirs). Extra aandachtspunt moet volgens Westland Verstandig zijn dat vooral altijd hun bladeren behoudende bomen moeten worden geplant. Niet alleen ook in de winter aantrekkelijker maar voorkomt ook irritatie van bladval.

Het groenonderhoud is al fors verbeterd in 2022/2023. Er zijn nog wel zo nu en dan opmerkingen te horen, zeker in tijden van snelle groei. Ook de drastische wijze van snoeien van struiken maakt veel inwoners te vaak verdrietig. Een goede uitleg vanuit de gemeente vooraf voorkomt vaak ergernis. Westland Verstandig vindt dat elk groter groenonderhoud vooraf in een kort schrijven moet worden aangekondigd en uitgelegd aan de buurtbewoners.

Het verlangen van verder en beter vergroenen is er bij veel inwoners. Daaraan zal meer aandacht en geld vanuit de gemeente besteed moeten worden.

Daarnaast zal Westland Verstandig in de 2e helft van augustus starten met eigen buurtschouwen in de 11 dorpen. Bewoners kunnen dan zelf ideeën kenbaar maken of verbetersuggesties doen, die de fractie dan aan het bestuur kan doorgeven voor snelle uitvoering.

Ook willen steeds meer inwoners – wier handen jeuken om aan de slag te kunnen – groen in hun buurt “adopteren” en het onderhoud zelf gezamenlijk uitvoeren. Westland Verstandig kreeg al tal van verzoeken van groepen inwoners. Na overleg met het College werden die initiatieven gefaciliteerd en konden afspraken gemaakt worden over “hoe”, “wat”, “waar” en “wanneer”. Dus wil u dat ook samen met de buurt, laat het ons weten!

Voor Westland Verstandig is het een ideaal om te zien gebeuren dat steeds meer inwoners samen zich gaan bezig houden met het openbaar groen in hun straat / hun plein / speelplek. Er is bereidheid, kennis en enthousiasme genoeg bij onze inwoners, dus “gas op die lolly”. Wellicht net als bij de zeer gewaardeerde buurtpreventen ook de “groenparades” gaan vormen.

Namens de Fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken