WV: Struisvogelpolitiek lost problemen met statushouders niet op!

Westland 18.04.2024 – Westland Verstandig: Westland en de verplicht te plaatsen statushouders. Het blijft een dilemma. Struisvogelgedrag lost het probleem niet op!


Westland is ieder jaar verplicht een door het Rijk opgegeven aantal statushouders op te vangen en passende woonruimte te geven. In 2023 waren dat 247 personen, in 2024 265 en de prognose voor 2025 is 164 personen per jaar. In 2026 is de prognose 306 personen. Een statushouder is een asielzoeker met een verblijfsvergunning.

Westland vangt daarnaast vele honderden Oekraïners op in 5 locaties in Westland. Westland vangt geen asielzoekers op omdat dat niet kan wegens gebrek aan woonplekken en omdat we wel al de verplicht te huisvesten statushouders een plek geven. Met dat laatste is Westland Verstandig het eens. De statushouders zijn in 2023 grotendeels opgevangen in het CarltonHotel (120) en de rest in woningen.

Westland Verstandig vindt dat de huisvesting van statushouders naast het hotel in pensions en tijdelijke woningen zoals bij de Oekraïners moet plaatsvinden. Die pensions zouden moeten komen in bestaande en leegstaande kantoorgebouwen. Ook in tijdelijke flexwoningen. Die laatste moeten we dan wel ergens kunnen bouwen.

Als gemeente moeten we wel wat doen omdat anders alle beschikbare sociale huurwoningen zullen moeten worden gegeven aan statushouders. Overigens wijst de gemeente niet toe, maar onze wooncorporaties, die eigenaar zijn van onze ruim 10.000 sociale huurwoningen. De wooncorporaties hebben hun eigen beleid en houden zich aan de Rijksregels.

Westland Verstandig wil door andere huisvesting voor statushouders te maken de sociale huurwoningen laten aan onze inwoners, die vaak al heel lang wachten op een woning.

Er zijn Westlandse politieke partijen die -om de Westlandse kiezers te pleasen- ook de statushouders willen weigeren, maar dat is niet verstandig, dat weten die partijen natuurlijk ook. Westland zal dan gedwongen worden door het Rijk, zeker na de eerdere ophef over de weigering asielzoekers te plaatsen in Westland. Met botweg weigeren zal Westland niet echt veel opschieten, daar zullen onze woningcorporaties ook niet in meegaan en naast boetes en verplichte aanwijzingen zullen alle beschikbare sociale huurwoningen dan naar statushouders gaan. Daar zijn onze inwoners die een woning nodig hebben ook niet bij gebaat. Dat moeten we niet willen, maar daar is wel nu een verstandige keuze voor nodig.

Voorts kunnen we er dan op rekenen dat de buurgemeenten nog meer zullen aansturen op de verplichte komst van honderden asielzoekers naar Westland. Willen we dat? Zeker niet, maar zal wel het gevolg zijn van de insteek van met name LPF, GBW en Forum. De kop in het zand steken voor de echte problemen klinkt stoer, maar werkt averechts en is zeker niet in het belang van onze inwoners. Dus een beroep op hen om aan zelfreflectie te doen!

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken