Burgemeester voorbarig over verdwijnen demonstratietent

Westland 21.08.2015 – Burgemeester Van der Tak heeft gisteren aan de WOS bericht dat de demonstratietent van Westland Verstandig


komende maandag 24 augustus zal verdwijnen. Zo ver is het natuurlijk nog niet. Dit past weer in het rijtje “boute opmerkingen” van deze burgemeester. Tot nog toe zijn alle plannen en ook de voorwaarden van de gunning geheim. Pas maandag vindt de gunning plaats en daarna wordt informatie verstrekt aan de medewerkers en de pers. Nadat Westland Verstandig het College erop gewezen had dat de Raad blijkbaar gepasseerd werd, zijn ook de raadsleden maar uitgenodigd. ’s Avonds wordt dan de bevolking geïnformeerd.

 Westland Verstandig start actie “Geen twee”

In het AD van gisteren stond “Het ontwerp blijft echter nog even geheim totdat de Alcatelperiode is afgerond”. Daarna staat dat de ontwerpen door nieuwsgierige Westlanders met eigen ogen bekeken kunnen worden ook op maandag. Vreemd persbericht van het College weer en alleen maar verwarring gevend.

Westland Verstandig zal de demonstratietent pas weghalen op het moment dat alle vergunningen verstrekt zijn. Voorts zal de gunning toch zeker onder voorbehouden gaan plaatsvinden. Eerst wordt dat bestudeerd door Westland Verstandig en daarna wordt bekeken wat er verder met de demonstratietent gaat gebeuren. De opmerkingen van burgemeester Van der Tak zijn dan ook voor zijn rekening en volstrekt onbegrijpelijk. Alles onder de pet houden tot maandag, Westland Verstandig niets berichten en dan alvast een voorschot nemen. Ongepast en weer typisch Van der Tak.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken