College en Deloitte overstag! Facturen en opdrachten worden alsnog verstrekt

Westland 21.07.2015 – Onder druk wordt alles vloeibaar. De fractie van Westland Verstandig had aangekondigd op dinsdag 21 juli actie te gaan voeren bij Deloitte en de gemeente.


Wat was er aan de hand dat dat helaas nodig was? Deloitte blijkt als raadsaccountant (benoemd door de Raad van de gemeente Westland voor het controleren van de jaarstukken van het College) zonder dit vooraf te melden, vele opdrachten te hebben uitgevoerd voor het College. Daardoor keurt Deloitte haar eigen adviezen aan het College als zij controlewerkzaamheden voor de Raad verricht. Daarmee is Deloitte absoluut niet onafhankelijk. De slager keurt zijn eigen vlees.

De fractie van Westland Verstandig is daar bij toeval achter gekomen en heeft direct alle opdrachten van het College vanaf 1 januari 2010 tot heden opgevraagd en ook de bijbehorende facturen. Dat die facturen er zijn is door Deloitte op 15 mei jl. erkend en ook heeft Deloitte toen bevestigd dat (vele) opdrachten van het College ontvangen zijn.

Zowel Deloitte als het College hebben aanvankelijk toegezegd de facturen en opdrachten te zullen geven. Echter vervolgens hebben Deloitte en het College besloten om de opdrachten en facturen niet te verstrekken. Daardoor kan de Raad en dus ook de fractie van Westland Verstandig haar controle niet op de juiste wijze uitvoeren.

Ook bij de laatste jaarrekening van 2014 is volstrekt onduidelijk gebleven waarover Deloitte eerder het College geadviseerd heeft en waar dus Deloitte bij de controle “soepeltjes” geweest is omdat zij haar eigen adviezen nooit zal afvallen. De Raad weet niets en alles wordt stiekem en in het geniep gedaan.

De fractie van Westland Verstandig heeft 15 keer gevraagd om de facturen en de opdrachten en heeft steeds nul op het rekest gekregen. In feite was er sprake van feitelijke obstructie van zowel Deloitte als het College. Voor wat betreft Deloitte zal dit nog wel gevolgen hebben voor de klachten die ingediend gaan worden bij de Accountantskamer. Het College wordt politiek gedekt door alle partijen in de Raad behalve Westland Verstandig. Vandaar de aangekondigde acties vandaag. Feitelijke obstructie mag op dezelfde wijze beantwoord worden.

Gelukkig hebben het College en Deloitte ook ingezien dat zij fout zaten. Alsnog is toegezegd dat direct na het zomerreces de facturen van Deloitte voor de extra opdrachten beschikbaar komen. Voorts zal het College “een gecategoriseerd overzicht” verstrekken van alle opdrachten. Duidelijk is dat het College terugkomt op de weigerachtige houding.

Gezien de draai van 180 graden die het College gemaakt heeft ziet Westland Verstandig vandaag af van het nemen van de acties zoals eerder aangekondigd. Tegen Deloitte zullen klachten ingediend gaan worden want Deloitte handelt natuurlijk incorrect en staat in de weg dat een raadsfractie haar controlewerkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren.

Voeg daarbij dat Deloitte niet meer in de Raad danwel de commissie wilde verschijnen voor de toelichting op het accountantsverslag en de jaarrekening, dan is duidelijk dat Deloitte in ieder geval voor de fractie van Westland Verstandig heeft afgedaan.

Deloitte heeft duidelijk haar hand overspeeld en heeft zich, door opdrachten van het College te accepteren, accountantsverslagen vooraf in concept aan het College ter goedkeuring toe te zenden en ook alleen maar met collegeleden te willen praten toen het misging, gediskwalificeerd als onafhankelijk raadsaccountant. Ook het College handelt incorrect door misbruik te maken van de raadsaccountant.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken