College staat open voor haalbaar concept OV in Westland

Westland 03.08.2023 – Op 20 april heeft de fractie Gemeentebelang Westland collegevragen gesteld inzake Openbaar Vervoer tussen en in de Westlandse dorpen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Door het ‘inkorten’ en zelfs het verdwijnen van buslijnen is het openbaar vervoer tussen en in de Westlandse dorpen steeds problematischer. Doordat er meer is geïnvesteerd in ov-verbindingen met hogere frequenties en duurdere bussen, zijn routes omgelegd en haltes soms afgestoten. Hierdoor moeten reizigers verder lopen van en naar een bushalte. Mensen zonder eigen vervoer, ouderen en mensen die slecht ter been zijn komen daardoor in de problemen. Ze raken min of meer geïsoleerd en hun sociale netwerken gaan stuk.

Wat het ‘uitgeknepen’ openbaar vervoer betreft is de situatie in Westland overigens niet uniek. Ook in omliggende gemeenten en zelfs in sommige wijken van de grote stad is het op dit punt dikwijls behelpen. Na even google’en blijkt dat veel van die gemeenten daar absoluut niet in berusten, maar praktische en dikwijls heel inventieve alternatieven hebben ontwikkeld. Zoals dicht bij huis bijvoorbeeld het Arriva-Vlinder concept (Alphen aan de Rijn) of Haagse Hopper (Den Haag).

Met enige jaloezie kijken we daar toch wel…

Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen

Vraag 1
Is uw college bekend met innovatieve oplossingen als alternatief voor het reguliere Openbaar Vervoer? Ook met de twee genoemde voorbeelden ? Laat Uw college zich hierover ook constant over informeren?

Antwoord 1
Het college is met deze concepten, waaronder de Delfthopper, bekend. Deze concepten betreffen openbaar vervoer met kleinere bussen, dat aansluit op de reguliere OVverbindingen wanneer reguliere OV-lijnen ontbreken/niet rijden. Ze rijden alleen op aanvraag van een aangevraagde bushaltelocatie met tijdstip naar een andere bushalte en maken onderdeel uit van lopende OV-concessies. Hierin is de financiering geregeld, eventueel via een bijdrage van de gemeenten.

Zo rijdt de Arriva Vlinder alleen in de avonduren op werkdagen en vervangt de Delfthopper een vervallen stadslijn. Alle concepten zitten nog in de pilotfase en worden de komende jaren geëvalueerd. Dan wordt onder meer bekend wanneer deze vorm van openbaar vervoer goed werkt, hoe deze verbeterd kan worden en welke vragen hiermee bediend kunnen gaan worden. Indien succesvol, kunnen deze concepten verder worden uitgebreid en ook op andere plaatsen worden ingevoerd en worden meegenomen in de nieuwe concessies.

Vraag 2
Is uw college het dan met GBW eens dat als het elders lukt om met meer vraag afhankelijk aanbod innovatieve oplossingen te vinden voor het beperkt regulier openbaar vervoer, dat minstens ook in Westland moet slagen ?

Antwoord 2
Ja, daar is het college het mee eens. Komend najaar starten wij met het in beeld brengen van de vraag en mogelijkheden. Dit doen we in overleg met de MRDH en EBS, die het openbaar vervoer in Westland verzorgen.

Vraag 3
Wilt uw college dan de uitdaging aan gaan om per 1 januari 2024 in Westland tenminste één concreet alternatief van start te laten gaan ?

Antwoord 3
Het college wil medio 2024 concepten voor vraagafhankelijk openbaar vervoer in Westland, met mogelijk een concreet haalbaar concept dat snel kan worden ingevoerd, aan de raad voorleggen. Hiervoor zijn wij wel afhankelijk van derden.

Meer nieuws uit
Zoeken