Collegevragen inzake aanpassing verkeerssituatie bij Kasteelweg

De Lier 14.03.2024 – Op 13 maart ontving CDA Westland antwoorden op hun collegevragen over de voortgang rondom het aanpassen van de brug/kruising op de Kasteelweg in De Lier.


Daar gebeuren regelmatig kleine ongelukken met scooters en fieters. De werkzaamheden lopen uit maar dat is volgens gemeente Westland niet ongebruikelijk.

‘De realisatie van een project kent een vaste structuur van verkenning, studie en realisatie. Daarnaast dient eerst ook ruimte te worden gevonden in de programmering voor voorbereiding en daarna uitvoering van een project, zowel financieel als capaciteit. Ook de aanvraag en wachten op al dan niet toekennen van een subsidie kan leiden tot een langere doorlooptijd.
Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt en intern afgestemd. Verwachting is dat dit ontwerp in april met de omgeving wordt gecommuniceerd en belanghebbenden en de buurt erop kunnen reageren. Als alle reacties zijn verwerkt kan het definitieve ontwerp worden vastgesteld. Daarna kan de uitvoering buiten worden gepland. De planning is altijd afhankelijk van eventuele nieuwe onvoorziene (ontwerp)vraagstukken die in het verdere traject naar voren komen.’

Cor van der Mark: ‘Hier lezen we dat in het tweede kwartaal een voorlopig ontwerp met de omgeving gedeeld en besproken gaat worden. Dat er daarna een definitief ontwerp gemaakt zal worden. En dan ergens een keer uitgevoerd gaat worden.

Op 29 augustus 2022!!! leverde buro ARUP een definitief rapport af, waarin 3 al- ternatieven aangegeven zijn. Dit rapport kostte een slordige € 16.000. Maar dan heb je ook 3 “voorlopige ontwerpen”.

Onze vragen:

1. zijn de 3 ontwerpen in een prullenbak beland? Of worden ze gewoon (her)gebruikt?

2. waarom duurt het ruim anderhalf jaar alvorens we aan de slag gaan?

3. graag een chronologisch verslag van alle activiteiten die er op dit dos- sier sinds 29 augustis 2022 en heden uitgevoerd zijn? Of moet ik zeggen NIET uitgevoerd zijn?

4. wanneer is de hele klus geklaard?

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken