Collegevragen inzake overlast feestweken Westland

Westland 17.08.2023 – De feestweken in Westland zijn voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Er waren altijd al wel eens wat akkefietjes.


Echter meer dan andere jaren lijkt het nu een trend dat de feestweken, door veelal mensen van buitenaf, verziekt worden. Ook de handhaving van de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers komt hiermee onder druk te staan.


Foto archief feestweek Honselersdijk

In Honselersdijk, ‘s-Gravenzande en Maasdijk verliep het een en ander niet vlekkeloos.

De afgelopen week was er de feestweek in De Lier. De hele week was er overlast van veelal Marokkaanse jongeren die wel naar de kermis gaan, niet het feest bezoeken, maar na afloop overal proberen ruzie uit te lokken. Er zijn genoeg filmpjes op internet die dit bevestigen. Zodra er een opstootje ontstaat komen er in korte tijd meerdere jongeren aan die zich er mee gaan bemoeien. Dit lijkt op een stukje organisatie vooraf om zoveel mogelijk rotzooi te trappen.

Voor wat betreft het geweld tegen medewerkers van de politie heeft Politie Westland een oproep gedaan aan getuigen om informatie te delen met het onderzoeksteam. De zorg van LPF Westland is wat de politie gaat doen aan het ‘georganiseerde’ geweld tegen burgers? Zo is onze fractie benaderd door ouders van een kind van 12 jaar die op de kermis was en uit het niets werd omsingeld door een groep van circa 15 jongeren die hem mishandelden en daarbij zijn beugel doormidden sloegen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het bij het college bekend of de politie de overlastgevende groepen in beeld heeft? Zo ja, geeft de burgemeester opdracht aan de politie deze groepen te monitoren tijdens de feestweek in Naaldwijk?

2. Klopt het dat het hier gaat om jongeren die vaak niet uit de kern of zelfs uit Westland komen?

3. Zijn er jongerenwerkers aanwezig tijdens de feestweken, die bekend zijn met de overlastgevers en spreken zij deze overlastgevers ook aan op hun gedrag?

4. Als uit lopend politieonderzoek de groep overlastgevers in beeld is, op welke wijze gaat de gemeente deze groep aanspreken op hun gedrag?

5. Deelt het college onze mening dat er tijdens de feestweken meer georganiseerd moet worden voor de jeugd van +/- 12 tot en met 18 jaar?

6. Is de burgemeester het met ons eens dat dit een vraagstuk is van openbare orde en veiligheid en dat de oplossing niet zo kan/mag zijn dat de organiserende comités strengere eisen krijgen met bv. meer inzet van beveiliging etc.?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Dave van Koppen

Fractievoorzitter

Meer nieuws uit
Zoeken