Collegevragen inzake verdere concretisering beveiligde fietsenstallingen

Westland 25.07.2023 – Net zoals ook andere fracties dat deden, heeft Westland Verstandig al meerdere malen gevraagd om meer beveiligde fietsenstallingen aan het strand.


Maar ook in de dorpen van Westland en wijst er nogmaals op er grote behoefte bestaat bij onze inwoners om veilig hun fiets te parkeren.

Het veilig parkeren van fietsen zal het nog aantrekkelijker maken om de fiets te gebruiken. Eerder heeft onze fractie al erop gewezen dat het plaatsen van camera’s wellicht een oplossing is omdat permanente persoonsbezetting financieel niet aantrekkelijk is.

Ook is een andere methode mogelijk. Bij deze vraag worden gevoegd foto’s van fietsenstallingsboxen zoals deze door de Nederlandse Spoorwegen worden ingezet bij bepaalde stations. Het zou wellicht dan ook mogelijk zijn om een kleine vergoeding voor het gebruik van een dergelijke fietsenbox te rekenen. Via een technisch systeem zou het mogelijk moeten zijn om de fietsenbox te gebruiken, af te sluiten en daarna de fiets weer veilig eruit te kunnen halen.

Op korte termijn zou dit toch gerealiseerd moeten kunnen worden omdat voor het plaatsen geen omgevingsvergunning nodig is en plaatsing niet al te omslachtig lijkt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het College bereid om eventueel bij wege van pilot in één van de dorpen en in ieder geval bij een aantal strandslagen dergelijke boxen te plaatsen, dan wel er achteraan te gaan of een bedrijf eventueel geïnteresseerd is in het plaatsen van dergelijke boxen?

2. Is het College bereid ook verder uit te werken hoe een en ander het beste technisch in de markt gezet kan worden, waarbij vooropstaat dat de fietser die in een dergelijke box zijn fiets parkeert, ervan verzekerd is dat deze er nog staat als hij weer terug komt van de wandeling, dan wel van het winkelen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Meer nieuws uit
Zoeken