Collegevragen inzake ‘verkeersveiligheid rondom scholen’

Westland 15.07.2023 – Westland is lange tijd actief geweest met verkeersveiligheid met name rondom de scholen in Westland.


Enkele jaren geleden waren wethouder Meijer en later Varekamp actief, tezamen met scholen en ouders, met het programma School op Seef (www.schoolopseef.nl).

Een prachtig initiatief wat niet alleen de bewustwording van alle partijen teweegbracht, maar ook gemeente Westland opnieuw wees op gevaarlijke situaties rondom met name basisscholen. De fractie van GemeenteBelang Westland ziet op veel plekken onveiligheid toenemen en krijgt hierover meldingen van onder andere bezorgde ouders. Een juist moment om deze veiligheid onder de loep te nemen en te verbeteren.

Dit brengt de fractie tot de volgende vragen:

1. Hoeveel basisscholen in Westland dragen het certificaat School op seef? Bij hoeveel scholen is het certificaat nog geldig daar dit certificaat een geldigheid heeft van drie jaar.

2. Waarom is gemeente Westland niet (meer) actief betrokken bij het programma School op seef?

3. Is het college bereid op korte termijn te inventariseren waar maatregelen op het gebied van veiligheid rondom (basis-)scholen getroffen kunnen worden? Graag zien wij de beantwoording van onze vragen op korte termijn tegemoet.

Fractie GBW

René Lelieveld

Meer nieuws uit
Zoeken