Collegevragen inzake verkeersveiligheid Verburch-hof Poeldijk

Poeldijk 11.04.2024 – De Blauwe Kreken in Poeldijk is voor een groot deel gerealiseerd. Onlangs is het kruispunt met de Verburghlaan heringericht met aan beide kanten zebrapaden.


Tevens is het fietspad aan de kant van De Blauwe kreken langs de Verburghlaan opgeknapt en ingericht. Dit mede omdat er geen bouwverkeers- route meer nodig vanaf de Verburghlaan de nieuwbouwwijk in.

Tegelijkertijd is De Verburch-hof de afgelopen 10 jaar heel sterk in leerlingen gestegen. Je zou verwachten dat nu het bouwverkeer vertrokken is en het kruispunt is ingericht dat de kinderen veelal met de fiets of lopend naar school kunnen.

Wij zien echter automobilisten op de Verburghlaan halsbrekende toeren uithalen om hun auto tussen de bomen te parkeren, soms met uitschieters naar het fietspad. De bijgevoegde foto’s illustreren de kapotgereden bermen. Ik zou bijna mijn kinderen met de auto naar school brengen om deze ouders te ontwijken.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Kan het college de beide zijden van de Verburghlaan bij de school zo inrichten dat hier niet meer geparkeerd kan worden, bijvoorbeeld met boomstammen tussen de bomen?

2. Kan het college dit zo snel mogelijk realiseren, zodat de Verburghlaan veiliger wordt voor schoolgaande kinderen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,

Namens de fractie van CDA Westland,

Cor van der Mark

Meer nieuws uit
Zoeken