Collegevragen over opvang Oekraïense vluchtelingen

Westland 06.05.2024 – De opvang van Oekraïners in de gemeente Westland legt een aanzienlijke druk op de leefbaarheid.


De huidige situatie heeft impact op zowel de beschikbare (woon)ruimte als de financiële middelen van de gemeente.

Daarom heeft de fractie van Forum voor Democratie de volgende vragen aan het college:

1. Hoeveel Oekraïners vangt de gemeente Westland momenteel op? Hoeveel hiervan worden door de gemeente opgevangen en hoeveel hiervan bijvoorbeeld bij inwoners thuis?

2. Wat is de huidige taakstelling vanuit het Rijk waar het gaat om het aantal op te vangen Oekraïners voor de gemeente Westland?

3. Hoeveel geld heeft de opvang van Oekraïners in de gemeente Westland tot nu toe gekost? Hoeveel van dit bedrag is voor de kosten van de gemeente Westland zelf gekomen? 

4. Wat kost de opvang van één Oekraïner in de gemeente Westland precies per maand? Hoeveel van dit bedrag komt voor de kosten van de gemeente Westland zelf? 

5. Betalen Oekraïners op dit moment op welke manier dan ook zelf mee aan de opvangkosten?

6. Wat doet de gemeente Westland momenteel om Oekraïners te helpen terug te keren naar hun eigen land?

Met vriendelijke groet,

Jasper van der Voort

Fractievoorzitter Forum voor Democratie Westland

Meer nieuws uit
Zoeken