Eerste fase verfraaiing Voorstraat Poeldijk voltooid

Poeldijk 16.09.2023 – In augustus zijn er collegevragen gesteld over snelle aanpak van de Voorstraat in Poeldijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
In het coalitieakkoord is onder de snel voor mekaar punten de verdere verfraaiing van de Voorstraat in Poeldijk opgenomen. Helaas is er nog weinig concreets uitgevoerd. Terecht wordt vanuit Poeldijk de vraag aan onze fractie gesteld hoe het staat met het “opleuken” van deze voor Westland authentieke straat.

Ook wordt ons de vraag gesteld wanneer nu concreet iets gaat gebeuren met het voormalige Dario Fo gebouw, waar appartementen voor senioren gepland zijn. Dat gebouw – eigendom van de gemeente – staat toch al te lang te wachten op een definitieve invulling.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Wanneer wordt de Voorstraat incl. pleintje door de gemeente beetgepakt en wordt het coalitieakkoord uitgevoerd?

Antwoord 1
Wij voeren de vergroening en verfraaiing van de Voorstraat in Poeldijk gefaseerd uit. Als het gaat om het deel voor Voorstraat 88, voeren wij bij voorkeur de werkzaamheden uit na de sloop/bouwwerkzaamheden. In het kader van het vergroenen is in overleg met BIZ en MKB geïnvesteerd in mobiel groen als eerste aankleding. Verder stonden er 3 plekken aan de Voorstraat op het schema. In fase 1, Q1 2023, is de Kerklaan / Verburghlaan aangepakt. In fase 2 staan de “Entree Voorstraat en “Plein Voorstraat” opgenomen. Voor die tweede fase is nu geen dekking in de begroting.

Vraag 2
Waarop wacht de realisering van de woningbouw in het voormalige Dario Fo gebouw en waarom kost realisering zo veel tijd?

Antwoord 2
De verkoop moeten we zorgvuldig, met goede afspraken en randvoorwaarden om de monumentale gevel te behouden, Didam-proof te opstarten. Hierover is de gemeente al in gesprek met een woningbouwcorporatie. Daarnaast is dan voor de bibliotheek een andere kantoorlocatie nodig aangezien de backoffice van de bibliotheek hier nog zit

Meer nieuws uit
Zoeken