Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen over een week

Westlanden 08.03.2023 – Over een week worden de provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gehouden, waarvan inmiddels de stempassen per post naar de inwoners zijn opgestuurd.


Wat de provinciale Statenverkiezingen betreft is er keuze zat; er doen 20 politieke partijen mee in Zuid Holland. Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In de Zuid-Hollandse Staten zullen maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels is gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de zwevende kiezer is de stemwijzer wellicht een optie. 

Eerste Kamer
De verkiezingen van de Eerste Kamer vinden dit jaar plaats op dinsdag 30 mei 2023. Sinds de aanpassing van de Grondwet in 1983 wordt de Eerste Kamer één keer in de vier jaar gekozen. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten. 

Nederlanders kiezen niet direct op Eerste Kamerleden stemmen, maar via de Provinciale Statenleden of een van de kiescolleges. We noemen dit ‘getrapte verkiezingen’. Alle leden van de Provinciale Staten en de kiescolleges brengen op de dag van de Eerste Kamerverkiezingen hun stem uit op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer.

De nieuwe Eerste Kamer vergadert voor het eerst op dinsdag 13 juni 2023. Een week eerder, op 6 juni 2023, is de laatste vergaderdag van de huidige Kamer. Op die dag vindt ook het afscheid plaats van de leden die niet terugkeren in de nieuwe Kamer. De eerste kamer bestaat uit 75 leden in totaal.

Aan de waterschapsverkiezingen bij het hoogheemraadschap van Delfland doen 12 partijen mee. Daar startte Delfland op 14 februari een campagne, ‘Hoe zie jij de toekomst van ons water?’ Met als doel kiezers in het gebied van Delfland een maand lang informeren en enthousiasmeren zodat zij op woensdag 15 maart hun stem uitbrengen tijdens de waterschapsverkiezingen 2023. Bewoners kunnen op MijnStem.nl een advies krijgen welk van de twaalf partijen binnen Delfland het beste bij hen past.

Meer nieuws uit
Zoeken