WV: geen urenkorting voor WMO huishoudelijke hulp

Westland 07.04.2023 – Westland Verstandig blijft van oordeel dat WMO huishoudelijke hulp op uurbasis moet worden verstrekt en zonder goede reden zeker geen urenkortingen moeten zijn.


Als eerste politieke partij in Westland stelde zij in maart 2023 vragen over naar haar oordeel ten onrechte plaatsvindende verlaging van huishoudelijke uren bij Westlandse inwoners. Die verlaging is of wordt teruggedraaid.

Inmiddels is duidelijk dat de verlaging het directe gevolg is van het door met name CDA en LPF en de rest van de Raad –met uitzondering van Westland Verstandig en GBW- ingevoerde resultaatgericht werken en vooral de door diezelfde partijen gesloten inkoopovereenkomst in februari 2022, die inging op 1 januari 2023. Het is dan wrang dat nu met name het CDA ineens grote ophef maakt over de urenverlaging. Zij heeft die zelf veroorzaakt door de hiervoor genoemde besluiten! Tja politieke spelletjes noemen we dat en draaikonterij! Zelfs durft het CDA het aan om een extra raadsvergadering te vragen.

Voeg daaraan toe het stukje nep en aantoonbaar onjuiste nieuws en framing door het CDA dat inwoners die WMO aanvragen gedwongen worden eerst een bewegingscursus te volgen, dan wordt nog eens duidelijk hoe wanhopig het CDA zoekt naar aandacht ten koste van onze kwetsbare inwoners. Puff.. Westland Verstandig gaat door met haar positief kritische houding en stelt de hulp vragende inwoners centraal en niet zichzelf. Zeker als iets niet goed gaat grijpen we in, ook als het onze eigen wethouder betreft. Dat deden we en blijven we doen uitgaande van onze ambities.

De extra raadsvergadering zal Westland Verstandig gebruiken om een aantal voorstellen aan de Raad voor te leggen om de WMO-zorg en de zekerheid voor onze inwoners echt beter te maken. Naast de invoering in 2024 van het extra kwartier van de huishoudelijke hulp voor het koffiepraatje.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken