NVWA sluit locaties van veehouder in Westland

Westland 10.04.2024 – De NVWA sluit alle locaties waar een veehouder in Zuid Holland dieren houdt, en dan met name in het Westland.


Dit betekent dat de desbetreffende stichting geen dieren meer mag houden op die locaties. De veehouder krijgt twee weken de tijd om de dieren te verkopen. Als hij zich niet houdt aan de maatregel neemt de NVWA de dieren op kosten van de stichting in bewaring. Daarnaast kan de NVWA een maximale boete opleggen van € 5000 per overtreding, of kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen deze houder.

De stichting houdt met name varkens, schapen en runderen op verschillende locaties. Gezien de historie van de stichting is er geen vertrouwen dat de houder de dieren de juiste verzorging biedt. Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangepast. Hierdoor kan de NVWA een bedrijf sluiten op grond van dierenwelzijn.


Foto NVWA

Geen verbetering
Sinds 2019 hebben inspecteurs van de NVWA controles uitgevoerd op de locaties waar de stichting dieren houdt. Tijdens deze inspecties bleek dat het welzijn van de dieren niet in orde was. Zo hadden de dieren niet de beschikking over schoon drinkwater en lag het voedsel in de uitwerpselen van de dieren. Ook zijn er veel magere en kreupele dieren geconstateerd. Daarnaast hadden veel dieren niet de beschikking over een schone en veilige ligplaats.

De NVWA heeft bij deze stichting de afgelopen jaren zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk opgetreden. Zo zijn er dwangsommen geëind en zijn er meerdere keren dieren in bewaring genomen. Dit heeft niet geleid tot het gewenste effect.

Oplossing voor de dieren
De NVWA wil dat er een einde komt aan de situatie voor de dieren. Daarom worden de locaties voor de komende 3 maanden gesloten. De houder moet deze periode gebruiken om de problemen structureel op te lossen. Daarnaast moeten maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat er in de toekomst welzijnsovertredingen worden geconstateerd.

Na drie maanden zal de NVWA de situatie op de locaties opnieuw beoordelen. Dan moet blijken of de houder de situatie dusdanig heeft verbeterd dat het welzijn van dieren op deze locaties niet meer in gevaar is. Eerder mag de houder geen dieren op die locaties plaatsen. Wanneer de situatie onvoldoende is verbeterd kan de NVWA de termijn van de sluiting verlengen.

Meer nieuws uit
Zoeken