Politiek

Vergunning aanvragen is nodig voor moestuinen in kassen

Westland 17.07.2024 – Moestuinen in kassen beginnen zijn leuke burgerinitiatieven, maar daar moet wel vergunning voor worden aangevraagd.

...

Aanpassingen voor veilig zebrapad bij Patijnenburg

Naaldwijk 18.07.2024 – Vanwege de hoeveelheid fietsen en scooters die overdag bij winkelcentrum de Tuinen worden gestald, is het zebrapad soms niet meer begaanbaar.

...

Geen animo voor subsidieregeling flexwonen starters

Westland 18.07.2024 – Er is geen animo voor de subsidieregeling flexwonen voor starters in gemeente Westland.

...

Stand van zaken veiligheid en fietsvriendelijkheid in Westland

Westland 17.07.2024 -Op 26 juni 2024 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over Veiligheid en fietsvriendelijkheid in Westland.

...

Collegevragen over koopoptie bij verlening van omgevingsvergunningen

Westland 17.07.2024 – Vorige Colleges verleenden vergunningen onder de voorwaarde dat door degene aan wie een (tijdelijke) vergunning verleend werd, aan de Gemeente een koopoptie...

Collegevraag over ‘aanpassen Huisvestingsverordening Westland’

Westland 16.07.2024 – Per 1 januari 2024 is een nieuwe Huisvestingswet van kracht.

...

Stand van zaken rondom evenementen bij de Wollebrand

Naaldwijk 31.05.2024 – Op 31 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over de gang van zaken rondom evenementen bij de Wollebrand.

...

Aanmeerbeleid en opschoningsactie voor plezierbootjes

Westland 02.02.2024 – Een aanmeerbeleid voor boten en een opschoningsactie voor weesbootjes. Daarmee moet de overlast van verwaarloosde boten in de sloten worden aangepakt.

...

Meer bedreigers van politici voor de rechter

‘s-Gravenhage 11.07.2024 – Het OM heeft in 2023 67 personen voor de rechter gebracht op verdenking van het bedreigen van politici.

...

Westlands maaibeleid en Maai-mei-niet

Westland 11.07.2024 – Op 3 juni zijn door fractie D66 vragen gesteld over Westlands maaibeleid en Maai-mei-niet.

...

Situatie voortgang initiatief naast de Naaldhorst

Naaldwijk 11.07.2024 – Hoe staat het met het initiatief voor woongroep gebouwen naast de Naaldhorst?

...

Gemeente in overleg vanwege overlast metaalhandel

Honselersdijk 11.07.2024 -Op 5 juni zijn er vragen gesteld aan het college vanwege de overlast van metaalhandel De Voeght in Honselersdijk.

...

Geen woonbestemming voor Sprongenloet 3 en 5

Honselersdijk 11.07.2024 – Op 4 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV over woningen Sprongenloet 3 en 5 in Honselersdijk.

...

Situatie rondom toegankelijkheid stranden in gemeente Westland

Westland 11.07.2024 – Op 27 mei heeft de fractie CDA Westland vragen gesteld aan B&W over het toegankelijker maken van de Westlandse stranden.

...

In september meer duidelijk over verpauperde Wittebrug locatie

Poeldijk 10.07.2024 -Op 25 maart 2024 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF over de ‘verpaupering van de Wittebrug locatie te Poeldijk’.

...

Gemeente onderzoekt mogelijkheid tabakshop naast Jumbo

Naaldwijk 10.07.2024 -Op 25 april 2024 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de tabakshop in Naaldwijk naast de Jumbo.

...

Collegevragen over vrachtverkeer door Naaldwijk

Naaldwijk 10.07.2024 – Vrachtverkeer wat via de Geestweg door het centrum van Naaldwijk moet omrijden.

...

Collegevragen over rioleringsproblemen en veiligheid Nieuweweg

Honselersdijk 09.07.2024 – Afgelopen week hebben wij contact gehad met een bewoner van de Nieuweweg te Honselersdijk, deel tussen de Rolpaal en de Hofstraat, over...

Hoe zit het met het snippergroenbeleid in Westland?

Westland 09.07.2024 – Al vele jaren wordt er door de gemeente snippergroen beschikbaar gesteld, tegen geringe kosten aan inwoners van de gemeente.

...

Parkeerproblemen door plaatsing laadpalen

Westland 06.07.2024 – Laadpalen voor elektrische voertuigen verdringen de parkeerplekken voor de overige auto ‘s.

...

Deel leerlingenvervoer ondergebracht bij andere vervoerder

Westland 05.07.2024 – Op 3 juni zijn opnieuw collegevragen gesteld over de perikelen rondom het leerlingenvervoer in gemeente Westland.

...

Problemen met riolering; wie gaat dat betalen?

Westland 04.07.2024 – Wie draait op voor de kosten wanneer er problemen zijn met de riolering in gemeente Westland?

...

Cijfers over personeelsbeleid in gemeente Westland

Westland 03.07.2024 – Forum voor Democratie Westland heeft in mei vragen gesteld over het personeelsbeleid bij de gemeente.

...

Collegevragen over lantaarnpaal bij monument Woutersplein

Monster 03.07.2024 – Een lantaarnpaal die hinderlijk in de weg staat voor het monument bij het Woutersplein in Monster.

...

Collegevragen over maatregelen aan de Molenlaan

Honselersdijk 02.07.2024 – De WV fractie wordt al jaren benaderd door omwonenden van de Molenlaan en Middel Broekweg die klagen over onveilige verkeerssituaties op en...

Collegevragen over ondersteuning gezinnen levend onder bestaansminimum

Westland 29.06.2024 – Duizenden gezinnen leven door een overheidsfout onder het bestaansminimum, aldus NRC Handelsblad van dinsdag 25 juni 2024.

...

Geen Europese subsidies voor gemeente Westland

Westland 28.06.2024 – In mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over de ‘Impact van Europa op de Ontwikkeling van het Westland ’....

Deels biologische bloembollen in de openbare ruimte

Westland 26.06.2024 – Op 16 mei heeft de fractie GroenLinks collegevragen gesteld over het gebruik van biologische bloembollen in de openbare ruimte. Ingevolge artikel 42...

Maaibeleid gemeente Westland wordt in kaart gebracht

Westland 27.06.2024 – Op 13 mei 2024 hebben wij vragen ontvangen van de fractie WV over het maaibeleid in de gemeente Westland . Ingevolge artikel...

Zebrapaden Verdilaan tijdelijk weggehaald

Naaldwijk 26.06.2024 – Op 19 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV over 2 zebrapaden die aan de Verdilaan zijn weggehaald.

...
Vergunning aanvragen is nodig voor moestuinen in kassen
Aanpassingen voor veilig zebrapad bij Patijnenburg
Geen animo voor subsidieregeling flexwonen starters
Stand van zaken veiligheid en fietsvriendelijkheid in Westland
Collegevragen over koopoptie bij verlening van omgevingsvergunningen
Collegevraag over ‘aanpassen Huisvestingsverordening Westland’
Stand van zaken rondom evenementen bij de Wollebrand
Aanmeerbeleid en opschoningsactie voor plezierbootjes
Westlands maaibeleid en Maai-mei-niet
Situatie voortgang initiatief naast de Naaldhorst
Gemeente in overleg vanwege overlast metaalhandel
Geen woonbestemming voor Sprongenloet 3 en 5
Situatie rondom toegankelijkheid stranden in gemeente Westland
In september meer duidelijk over verpauperde Wittebrug locatie
Gemeente onderzoekt mogelijkheid tabakshop naast Jumbo
Collegevragen over vrachtverkeer door Naaldwijk
Collegevragen over rioleringsproblemen en veiligheid Nieuweweg
Hoe zit het met het snippergroenbeleid in Westland?
Parkeerproblemen door plaatsing laadpalen
Deel leerlingenvervoer ondergebracht bij andere vervoerder
Problemen met riolering; wie gaat dat betalen?
Cijfers over personeelsbeleid in gemeente Westland
Collegevragen over lantaarnpaal bij monument Woutersplein
Collegevragen over maatregelen aan de Molenlaan
Collegevragen over ondersteuning gezinnen levend onder bestaansminimum
Geen Europese subsidies voor gemeente Westland
Deels biologische bloembollen in de openbare ruimte
Maaibeleid gemeente Westland wordt in kaart gebracht
Zebrapaden Verdilaan tijdelijk weggehaald
Zoeken