Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

‘s-Gravenhage 26.03.2024 – De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dinsdag besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland.


De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Minister Piet Adema heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland als de ophokplicht in stand blijft en laag tot matig wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

De ophok- en afschermplicht was sinds 14 november vorig jaar van kracht. De vorige keer bleek nadat de ophok- en afschermplicht was ingetrokken de situatie snel kan veranderen. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overgaat op mensen (zoönose) is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Meer nieuws uit
Zoeken