Stichting Kikkeropfleurdoos stopt ermee

Westland 30.04.2024 – De Stichting Kikkeropfleurdoos stopt halverwege dit jaar. Bestuur en vrijwilligers van de in het Westland gevestigde stichting verklaren dat de doelen van de stichting na ruim vijftien jaar ruimschoots zijn bereikt.


Sinds medio 2008 zet Stichting Kikkeropfleurdoos zich in voor het gratis ter beschikking stellen van de Kikkeropfleurdoos aan kankerpatiënten in het hele land. Met ‘Tips van Lotgenoten’ en – voor kinderen – ook speeltjes en knuffels vormde de doos altijd een welkome aanvulling op de medische informatie en begeleiding die patiënten vanuit het ziekenhuis krijgen.

In 2019 constateerde de stichting al dat kanker voor het overgrote deel van de patiënten geen dodelijke ziekte meer is, goed behandelbaar en daarmee in brede kring bespreekbaar. De patiënt is mondiger geworden en heeft ruimschoots de gelegenheid om via apps en het internet alle op de ziekte afgestemde, betrouwbare informatie te vinden. Daarmee verloor de doos als instrument en gebaar veel van zijn waarde. Het bestuur van de stichting besloot dan ook zich volledig te richten op de verdere ontwikkeling en verspreiding van de in 2018 gelanceerde Kikkeropfleurdoos voor jonge kankerpatiëntjes. Er bleek nog steeds behoefte te bestaan aan deze doos die eveneens gratis is en via oncologieverpleegkundigen in ziekenhuizen wordt aangeboden aan jonge kankerpatiëntjes.

Na zo’n vier jaar bleek dat ook in die behoefte langzamerhand wordt voorzien via tal van particuliere initiatieven, die in en rond de (kinder)ziekenhuizen zelf worden ondernomen. Een positieve ontwikkeling. Met de sterke groei van die lokale initiatieven is het landelijke werk van de Stichting Kikkeropfleurdoos feitelijk overbodig geworden.

Bestuur en vrijwilligers van de stichting zijn verheugd nu vast te kunnen stellen dat ons doel na ruim vijftien jaar is bereikt. Daarom is besloten om de activiteiten af te bouwen en per 1 juli 2024 volledig te beëindigen.

Marleen Reukema: ‘Een eventueel batig saldo dat na liquidatie van de stichting resteert, storten wij, zoals in onze statuten vastgelegd, op goede doelen (ANBI) in het verlengde van onze eigen doelstellingen.

De stichting is verheugd te mogen concluderen, dat zij in de afgelopen vijftien jaar een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het creëren van aandacht voor het welbevinden van kankerpatiënten en hun naasten vooral in de eerste weken na de diagnose. Onze donateurs en partners willen we hartelijk danken voor hun vertrouwen en onmisbare medewerking aan onze activiteiten.’

Meer nieuws uit
Zoeken