ISW symposium: verandering op komst

Naaldwijk 30.06.2015 – Zo’n 200 bezoekers uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties namen op maandag 29 juni


deel aan het symposium van de Interconfessionele Scholengroep Westland ISW. Dat symposium stond in het teken van de 40e verjaardag van het volledig voortgezet onderwijs in Westland.

De bezoekers discussieerden met sprekers Doekle Terpstra (o.a. oud-voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland, lid SER Raad en oud-voorzitter CNV), Sjaak van der Tak (burgemeester gemeente Westland), Marco van Leeuwen (managing director Rijk Zwaan), Ewald van Vliet (bestuursvoorzitter Lucas Onderwijs), Gert Kant (een van de founding fathers van de Greenport Horti Campus) en Lars Boellaard (in de functie van voorzitter Curatorium ISW) over de rol van ISW en voortgezet onderwijs in het jaar 2020.

Uiteraard werd aan het begin van de avond uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van ISW. Een aantal medewerkers werkt al de volle 40 jaar bij ISW en zij werden uitgebreid in het zonnetje gezet. Maar het grootste deel van de avond is toch vooral naar de toekomst gekeken. Wethouder Onderwijs Marga de Goeij presenteerde het nieuwe motto waaronder ISW nu verder gaat: Ga mee met ISW. ‘Leerlingen maken een reis door de typen onderwijs binnen ISW’, vertelde de wethouder. ‘Voor een goede reis heb je een duidelijk doel nodig.

Dat geldt ook voor ISW als geheel. Samen gaan we op weg naar het jaar 2020. Het mag duidelijk zijn dat ons onderwijs nu al ingericht moet worden naar de eisen van die toekomst.’ Die woorden vonden zeker weerklank bij Doekle Terpstra, die tevens aanjager is van Techniekpact2020. Hij stelde: ‘In vrijwel elk beroep spelen techniek en technologie een cruciale rol.’ Ook gaf hij aan dat beroepsonderwijs in Nederland niet zo hoog gewaardeerd wordt als algemeen vormend onderwijs: ‘We moeten af van die vreemde tweedeling. Leerlingen kiezen daardoor nu te weinig voor beroepsonderwijs, terwijl we zo dringend behoefte hebben aan leerlingen met kennis op dat vlak.’

Marco van Leeuwen sprak namens de internationaal actieve onderneming Rijk Zwaan en vertegenwoordigde daarmee het Westlandse bedrijfsleven in al haar facetten. Zijn visie: ‘Nu zien we nog te vaak dat wij in ons bedrijf leerlingen naar een veel hoger niveau tillen dan waarop ze binnenkomen. Door meer kruisbestuiving tussen bedrijven en in dit geval ISW verbeteren we onze internationale slagkracht en concurrentiepositie.’

Volwassen geworden

In zijn toespraak stelde burgemeester Sjaak van der Tak dat Westland een zelfstandige scholengroep ISW verdient. Nu nog is de groep onderdeel van de Stichting Lucas Onderwijs. Op eigen kracht zou ISW de eigen visie verder kunnen uitbouwen, de eigen, Westlandse mentaliteit ook in het onderwijs laten doorschijnen en doorgaan op de ingeslagen weg: met weliswaar een grote organisatie toch kleinschalig onderwijs en persoonlijk maatwerk bieden. ‘Kwalitatief hoogwaardig onderwijs vraagt om verbinding tussen onderwijsinstelling, bedrijfsleven en samenleving. Van een effectieve verbinding kan alleen sprake zijn als de onderwijsinstelling een scherpe focus heeft op de omgeving. Daarbij hoort relatieve kleinschaligheid’, aldus de burgemeester.

Namens het Curatorium, het adviesorgaan voor ISW, spreekt Lars Boellaard over een onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, waarvoor zij initiatief hebben genomen. Eenstemmig besluiten Lars Boellaard en ISW-directeur Cor van Dalen dat er hoe dan ook iets gaat veranderen. Cor van Dalen vat samen: ‘Immers, de wereld verandert, de vraag naar kennis, kunde en vaardigheden verandert. Wij willen daarin mee, samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Westland en altijd met de leerlingen centraal.’

Meer nieuws uit
Zoeken