Column; Alles komt goed?!

‘s-Gravenzande 09.04.2022 – Het is de titel van The Passion, een muzikaal-Bijbels evenement dat dit jaar voor de 12e keer op donderdag 14 april a.s., vóór Goede vrijdag, wordt gehouden.


Op tv uitgezonden trekt het jaarlijks vele duizenden kijkers; voorheen kwam er ook heel veel publiek naar de stad waar het plaatsvond, maar vanwege corona is het nu al voor het tweede jaar zónder publiek.

De titel roept vragen op, en vooral dat vraagteken én dat uitroepteken! Dat is misschien ook wel de bedoeling. Want ja, wát komt er nog goed in deze wereld waar we twee jaar lang geteisterd werden door een virus, en nu elke dag geconfronteerd worden met oorlogsbeelden uit een nabijgelegen oorlogsgebied? En daarnaast de denkbeelden dat een wereldoorlog zomaar uit kan breken? Kómt het nog wel goed?

De meningen zijn vele in deze bijzondere tijd. En de vraagtekens niet minder! De pandemie van corona, gaat die zich herhalen in het najaar? De leiding van China sluit opnieuw grote steden volledig af; mensen worden opgesloten in hun flatgebouw! Wat gaat dat bedrieglijke virus nog meer voor ellende veroorzaken? En wat de oorlog in Oekraine betreft; wie of wat stopt Poetin in zijn waanzin? Oud-generaals delen hun visie op tv, andere deskundigen maken inschattingen en veronderstellen dit of dat, maar niemand weet echt waar het op uit zal lopen. En of het nog goed komt, al helemáál niet! Trouwens,als we kijken naar de andere oorlogsgebieden in de wereld, die maar niet ophouden, dan ziet het er somber uit.

Het gebeuren van Jezus’ kruisiging en sterven, ruim 2000 jaar geleden, en dat nu weer nagespeeld gaat worden, daar in Doetinchem, beloofde ook niets goeds! Zijn discipelen en anderen die Hem hadden gevolgd en in Hem geloofden, zagen er wel van komen dat het helemaal niet meer goed zou komen! Ze hadden het zó gehoopt; dat Hij Israel zou verlossen van de Romeinen, de onderdrukkers, en dat Hij hun Koning zou worden.

Maar daar ging Hij nu, met het kruis op Zijn rug; tal van vrouwen uit de stad liepen met hem mee en beklaagden hem. Klaagvrouwen, zoals de gewoonte was. Jezus zag en hoorde hen en zei: ”  Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.” [Luc. 23: 28] Jezus wist precies wat er gebeurde, en zou gáán gebeuren; het was het Plan van Zijn Vader en Hij voerde het uit, vrijwillig, en in gehoorzaamheid. Jezus wist wat de uitkomst zou zijn: dat alles goed zou komen! “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht werd gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” [Hebr. 12:2]

Als je dát gelooft, dat dát Offer dat de Here Jezus bracht óók voor JOU was, dan hoef je niet te huilen, als het nagespeeld wordt, maar dan kan je dat vraagteken weglaten en opgetogen zeggen, op GOEDE VRIJDAG én elke dag van je leven, en mét een uitroepteken: Alles kómt goed!

Het is niet genoeg als wij zeggen de lijdenstijd aangrijpend te vinden. Ook niet als we er een traan bij wegpinken. Jezus zei eigenlijk tegen die klagende vrouwen toen, én de mensen nú: houdt op met over Mij te huilen. Ik vraag geen medelijden, Ik vraag geloof. Op weg naar Zijn dood, naar dat afschuwelijke kruis, predikt Hij nóg! Zijn laatste preek op aarde! Ik ben niet zielig, Ik ga sterven opdat jij zult leven! Dát is de Boodschap! Huil niet, geloof en wees blij! Van Golgotha gaat Hij naar Jeruzalem, vanwaar Hij straks de hele wereld zal gaan regeren!! Absoluut!

Wij mogen Zijn lijden en Zijn dood zien in het licht van Pasen. Want vanaf die eerste dag,toen de Levensvorst verrees, mag je weten en geloven: ’t is alles heerlijkheid voor ieder, die gelooft. ” Want,” zegt Jezus tegen ieder die het aanneemt en gelooft: ” Ik leef en gij zult leven!” [Joh.14:19]

Eens was de hemel vervuld van Zijn glorie
Doch mens en wereld gehuld in de nacht
Toen kwam Gods Zoon als de Heiland op aarde
Die ons verzoening met God heeft gebracht.

Levend, bracht redding Hij, stervend kocht Hij ons vrij.
Hij daald’in ’t graf en begroef’s mensen schuld.
Opgestaan als Gods Zoon zit Hij op ’s Vaders troon.
En als Hij wederkomt wordt alles vervuld.

Een moest de Heiland op Golgotha lijden.
Wreed heeft men hem daar genageld aan ’t kruis.
Hij stierf, mijn Heiland, van God zelfs verlaten,
plaats mij bereidend in ’t Vaderlijk Huis.

Eens werd Zijn lichaam ten grave gedragen,
maar week de steen voor Gods almacht opzij.
Toen stond Hij op, dood en graf overwinnend.
En voer ten hemel, mijn Redder is Hij.

Eens komt Hij weer op de klank van bazuinen.
Eens zal de lucht vol van heerlijkheid zijn.
Dag van verlossing! De Bruidegom nadert.
Zalig die ’t weet: deze Brui’gom is mijn Heer.

[Joh. De Heer 754]

H. van den Berg,
Tel. 06-15062838
e-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken