Column: Hoe moet het verder?

‘s-Gravenzande 30.07.2023 – Nu naast alle problemen die er al zijn, zóveel ervaren parlementariërs en bekende boegbeelden, zoals minster-president Rutte, het parlement verlaten?


Is het een veeg teken in deze periode van crisissen en problemen, in ons land? Ziet het er zo zorgelijk, of zelfs hopeloos uit dat men het voortaan graag aan anderen overlaat? Luisterend naar de beweegredenen van de dames en heren, dan past meer de conclusie dat men vermoeid is van deze toch wel zware taak, en dat men het graag overdraagt aan een nieuwe generatie.

Ja, en wat gaat er dan straks gebeuren? Wij krijgen nog ruim de tijd om onze keuze te bepalen, voor het november is. De campagne zal na de zomer wel losbarsten. Alles overziende is wel te verwachten dat er verrassende dingen zullen gaan plaatsvinden. Een partij als de BBB die uit een eenvrouws-fractie is opgekomen en nu zóveel aandacht trekt, een samengaan van PvdA en GroenLinks met als leider de beoogde Timmermans, de beroemde, verguisde Europese klimaatgoeroe, die nu al verkondigt dat hij het Torentje in wil!

En dan, daarnaast de meest- en veelbesproken man uit de Tweede Kamer: Omtzigt. De man waarvoor de nu afgetreden regering naarstig zocht naar: een functie elders, omdat hij meer last dan gemak veroorzaakte. Gaat hij, die bij de vorige verkiezingen 340.000 voorkeurstemmen kreeg, gaat hij straks door zijn toedoen werkelijk bepalen wie de leiding krijgt in ons land? Als we het mogen beleven dan zullen we zien hoe het uitpakt, in november 2023. Tenzij….., tenzij wát?

Het is het beste om rekening te houden met de tijd waarin we leven. Het is een bijzondere tijd; christenen zoals ik verwachten de komst van God, in de figuur van Zijn Zoon Jezus, naar de aarde. Iets waar de Bijbel duidelijk over schrijft en het aankondigt, en ook de gebeurtenissen omschrijft die vooraf zullen plaatsvinden.

Als je niet gelooft in God en in Zijn Zoon Jezus, en dus ook niet in dat Boek dat jaar in, jaar uit in de wereld nummer één van de bestsellerslijst is, ook dán zal het je toch niet ontgaan wát er allemaal plaatsvindt op aarde, in deze tijd. Natuurlijk, er zijn ook de leuke dingen; het is zomer, dus voor velen ook vakantietijd, gezelligheid, uitgaan, andere landen bezoeken. We leven in een land waar we van veel zegeningen mogen genieten. Maar er vinden ook dingen plaats die je aan het denken kunnen zetten, ook in vakantietijd.

Neem bijvoorbeeld de uitzonderlijke hitte waarmee landen als Spanje, Italië en de Griekse eilanden mee geteisterd worden, tenminste, dat wordt vermeld. Want, de Andere Krant heeft het over ‘broodjesaapverhalen’, dat het erg overdreven wordt! Ik ga het niet controleren, maar dat het uitzonderlijk weer is, en kan zijn, bewijst wel de rampspoed die ook vakantiegangers trof in Noord-Italie, waar buien met hagelstenen van ongekende grootte veel schade aanrichtten. Hulpverleners uit Nederland gingen met onder meer autoruiten, dakluiken voor caravans, plexiglas en scheurvaste folie op weg om daar tientallen auto’s en caravans te repareren. Het zal je maar overkomen op vakantie, dat je uiteindelijk met je gezin in een bus naar huis gebracht wordt! Ik moet er toch niet aan denken dat er zo’n bui zou overtrekken boven het Westland, de Glazen Stad, waar ik woon. Het zou desastreus zijn voor al die glazen bedrijven!

Vanwege al dat gebeuren moet ik denken aan wat de Bijbel schrijft over dit soort gebeurtenissen.

In het Boek Openbaring van Johannes, waarin hij beschrijft wat God hem laat zien wát er in de toekomst gaat gebeuren, daarin komt ook de periode voor, onder christenen bekend als de grote Verdrukking. Het is de laatste jaarweek [een periode van 7 jaar] waar ook de profeet Daniel over spreekt. (Dan. 9:27) De tijd ná de Opname van de Gemeente, het moment dat Jezus op de wolken zal verschijnen om Zijn volgelingen op te nemen. Het moment ook dat in deze tijd zal plaatsvinden, en waar vele christenen met verlangen naar uitkijken!

In die laatste zeven jaar, vóór Jezus’ terugkomst naar Zijn geboorteland Israel, van waaruit Hij over de hele aarde zal gaan regeren, in die laatste jaren zal het vreselijk zijn op aarde, als Gods gramschap er over uitgestort wordt. Johannes beschrijft de situatie voor die dagen als: ” En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. [Openb. 16 : 9] Een paar verzen verder beschrijft hij de hagel die dan zal vallen op de mensen, en hun reactie daarop: En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. [Openb. 16:21]

Onvoorstelbaar voor onze begrippen, die die hagelstenen, zo groot als eieren, al enorm vinden! Een talentpond zwaar, dat betekent een gewicht tussen 27 en 30 kilo per hagelsteen!

De Bijbel is Gods Boek, en het is bedoeld om ons de Weg te wijzen, zodat we op tijd gered zouden worden, een Leidraad voor iedereen. En Hij waarschuwt, opdat wij het ter harte zullen nemen! In dat bijzondere Boek, wat in deze bijzondere tijd ook zo’n bijzondere betekenis heeft, daarin vind je geen ‘broodjesaapverhalen’, ook geen sprookjes of fabels!

God deed het al meer zó hagelen; In de slag bij Gibeon, [Joz. 10] waar Israel belaagd werd door de legers van vijf koningen, greep Hij zelf in en beschermde Zijn oogappel. “Het gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Beth-Horon afgingen, dat de HEERE vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die de Israëlieten met het zwaard doodden. [Joz. 10 : 11]

Daarom, luister naar de blijde Boodschap, van Gods liefde en gena! Er is nog genadetijd, maar die termijn gaat aflopen. Daarna komt het oordeel!

“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. “[Efeze 5 : 14-16]

Meester hoe kunt Gij zo slapen!
De stormen bedreigen ons zeer,
de golven, zij stijgen steeds hoger
en Gij ligt daar rustig ter neer.
’t Angstzweet staat ons op het voorhoofd,
bevend zien wij de nood.
Ieder ogenblik kan zijn de laatste,
dan zijn wij ten prooi aan de dood.

Daar staat Hij en spreekt tot de wind en zee:
zwijg wees stil!
En hoor, hoe wonderlijk klinkt zijn stem!
De golven en winden gehoorzamen Hem,
het scheepje is veilig, al schijnt het mis,
waar Jezus de Meester aan boord slechts is.
Het moet alles gaan, zo Hij het wil,
zwijg, hart wees stil, zwijg wees stil.

Meester, vol onrust in ’t harte,
Roept luide mijn ziel u toe.
Steeds zoekend en jagend naar vrede,
Is ’t mij immer droevig te moe.
Aanvechtingen worden steeds groter,
Strijd komt van elke zij.
Laat, Here, mij toch niet verzinken,
Doch spreekt Gij nog eens tot mij..

Meester, de storm is nu over,
Het duister is opgeklaard,
en ’t zonnetje schijnt weer in ’t harte,
de onrust is nu weer bedaard.
Laat mij nu, hemelse Meester,
niet alleen verder gaan.
Houd Gij tot de hemelse haven
het roer in de hand voortaan.

[Joh. De Heer 757]

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken