Column: Praat er over!

‘s-Gravenzande 17.04.2022 – En niet eroverheen, is de goede raad van de stichting SIRE in deze weken. Het onderwerp waar het hier overgaat is de dood.


De campagne is overal te zien: op TV, radio, bioscoop, online, in dagbladen, tijdschriften, buitenreclame en sociale media. De boodschap is vooral dat er in het leven veel aanleidingen zijn om te praten over de dood. Dus, volgens de campagne, ‘is vandaag een mooie dag om over het einde te beginnen.’ Ze beoogt dat mensen er met elkaar meer over gaan praten, elkaar daardoor beter leren kennen; door de praten en ‘de dood meer te laten leven.’

‘Wat is dat nu voor een onderwerp voor een Paascolumn’, kan, terecht, jouw reactie zijn. Maar toch, misschien juist wél! Uit het onderzoek door SIRE blijkt dat één op de drie mensen nooit praat over de dood. Met als gevolg dat men na het overlijden van een geliefd iemand spijt heeft het te hebben doodgezwegen. SIRE heeft het ook over ‘dooddoeners’, opmerkingen na iemands overlijden die alleen nog maar meer pijn veroorzaken, zoals ‘het heeft zo moeten zijn’, of ‘ kunnen we het over iets gezelligers hebben?’

En dat zal wel een van de commentaren zijn die ik ook ga krijgen, na het lezen van deze column. Toch wil ik het niet uit de weg gaan; de dood is een onderdeel van dit aardse leven, al zolang de mensheid bestaat! Het gevolg van de zonde die al na de schepping van de eerste mens in de wereld kwam! En het went nooit; gemis, verdriet, verlatenheid, het kan jaren duren, het proces van verwerken en loslaten.

Daarom is het geweldig dat we als christenen op deze Paasdag de opstanding uit die dood mogen gedenken van de Here Jezus Christus, Gods zoon! Hij trotseerde de dood, een duivels wapen, en verbrak de macht daarvan door na drie dagen weer op te staan uit Zijn graf!

Of het écht gebeurd is? Wis en waarachtig; er zijn vele getuigen die Zijn kruisiging hebben meegemaakt, en Hem na die vreselijke gebeurtenis tóch weer terugzagen, drie dagen later! Ze lieten een getuigenis achter in de Bijbel! De bekende Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, [levend van 37 tot 100 na Christus] schrijft erover in zijn bekende werk: ‘Oude geschiedenis van de Joden, met ondermeer het Testimonium Flavianum, waarin hij schrijft over Jezus’ bestaan, Zijn kruisiging en opstanding.

In deze dagen gedenken christenen die heilsfeiten; zij gedenken Zijn lijden en vieren Zijn overwinnen op de dood! Jezus verbleef na Zijn opstanding nog veertig dagen onder de mensen in Israel; honderden zagen hem terug en waren verbaasd en verblijd! Velen van hen zagen Hem daarna opstijgen naar de hemel, als de opgestane HEER, Die leeft voor eeuwig!

Ik schrijf er over met blijdschap want Jezus belooft: “Ik leef en jij zult leven!” [Joh. 14:19] En bij Zijn vertrek, terug naar Zijn Vader, zei Hij: Mij is gegeven alle macht in de hemel én op de aarde.” [Mat. 28:18] En ook zie je er op aarde nog niet veel van, het is vast en zeker! Jezus heeft door Zijn hele optreden op aarde, geregisseerd door Zijn Vader, de duivel en zijn macht overwonnen! De Dood is overwonnen, en ik praat en schrijf er graag over, want dát is de énige échte troost bij het sterven van een dierbare: dat Jezus leeft, en wij met Hem, als we geloven in het offer dat Hij bracht aan het kruis! Ik doe niets af aan het verdriet dat er is bij een overlijden; het gemis, de lege stoel, vreselijk! Maar Goddank dat dát niet het laatste hoeft te zijn! Als je dat óók gelooft, praat er over! Ook als men nog gezond is, getuig van het Offer dat Jezus bracht, waardoor Hij bewerkte dat een eeuwige heerlijkheid ons wacht, straks in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde! Als we van Jezus zijn, dan gaan we elkaar terugzien, absoluut! En dát duurt eeuwig; zonder enige ellende, ziekte of oorlog!

Praat er over, als je dat ook gelooft, praat er over als je het niet gelooft, maar het wel zou willen geloven! Als je niet gelooft, en het ook niet wil en er overheen praat, weet dan dat je nog genadetijd krijgt, nú, maar dat dié die tijd morgen voorbij kan zijn! Denk niet, ik regel het zelf wel. Dacht je dat God Zijn Zoon zómaar zou opofferen? Het is bloed serieus! JEZUS, Hij is de Énige Weg tot een eeuwig zalig [=supergoed] leven, ná dit leven! Redeneer het dus niet weg als prietpraat, maar pak hét Léven dat door Jezus alleen te verkrijgen is, het eeuwige leven, bij, en mét de Vader en de Zoon!

Het wordt weer PASEN! Maar het échte Feest moet nog gevierd gaan worden! Dat gaat gebeuren als Hij al Zijn volgelingen verzameld heeft, allen die Hem liefhebben om wat Hij heeft gedaan, waarin Hij heeft voorzien! Hoor je daar al bij? Ja? HALLELUJA, dan kun je al meezingen met al Zijn kinderen, en met de engelen! Ook al zijn de omstandigheden er nog niet naar. Maar Zijn beloften zijn geen praatjes, maar vást en zéker! En als je wilt, ik praat er graag over!

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde,
prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.

Ik ben zo dankbaar Heer voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U, want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij

[Opw. 580]

Gezegende Paasdagen!

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken