Column; Valt er nog iets te juichen?

‘s-Gravenzande 27.03.2022 – Dat is wel een uitdagende vraag, in deze weken waar we elke dag op de feiten van een vreselijke oorlog in Europa gedrukt worden!


En niet te vergeten de vergeten oorlogen in de wereld, die al zoveel jaren bezig zijn. Het meeleven met Oekraine is groot; op giro 555 stroomt het geld binnen, en neigt het saldo al naar de 200 miljoen, geweldig!

Maar er is zoveel meer; een overzicht van Stichting Vluchteling toont de 10 humanitaire crises die naar verwachting het komende jaar het meest zullen verslechteren. Afghanistan, Ethiopië en Jemen voeren de lijst aan. De 10 landen bij elkaar zijn goed voor 72% van het aantal mensen in nood! Veel van deze landen hebben het afgelopen decennium bijna non-stop conflicten meegemaakt. Zoveel conflicten, elke dag weer, dat het gewoon wordt en het aan je voorbij gaat! Maar het blijft verschrikkelijk, al dat leed.


Foto YouTube

Gelukkig kunnen we persoonlijk nog wel blijde dingen beleven, en ons verheugen in wat wij in ons eigen wereldje meemaken. En dan is er natuurlijk ook de lente die zo uitbundig is, dat het zelfs de zonnigste maand maart produceerde! In haar bloesempracht, langs wegen, in tuinen en parken juicht ze met passie voor haar Schepper, Die in de natuur aantoont dat het léven overwint, elk jaar weer!

Maar als we het nuchter bekijken, is dat juichen dan niet een dissonant in een wereld die lijdt en huilt en kapotgemaakt wordt door satanische krachten? Is het dan wel op z’n plaats, bij zoveel ellende?

Mocht je uit dit alles concluderen dat ik niet in een juichstemming ben, dan zit je er naast. Ik geloof dat er, ondanks de zorgelijke situatie in de wereld, uitzicht is op een toekomst die alle reden tot juichen geeft! De God van de Bijbel belooft een blijde en zekere toekomst aan iedereen die gelooft dat Jezus Christus, de Zoon van God, álles heeft volbracht wat nodig was om een eeuwig zalig leven te gaan leven! Als je dát kan belijden, dat Jezus ook voor jou verzoening heeft bewerkt door Zijn offer aan het kruis, dan kun je ook de woorden van de profeet Habakuk tot jouw woorden maken, wat er ook gebeurt: “Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.” [Hab. 3:18]

Wat zou de wereld er anders uit gaan zien als we minder voor elkaar juichten en meer voor God! Hij die ons geschapen heeft en van ons houdt, Die álles voor ons over had, Hij komt het zo toe dat wij Hem loven en prijzen! “Juicht voor de Here, gij ganse aarde.” [Ps. 100:1] Als we dat gaan doen, dan gaat God ook juichen over ons: “Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. [Zef. 3:17]

Wat een God is Hij! Hij wil ons Houvast zijn, ook nu, als angst en onzekerheid ons bekruipt!

En wat de toekomst betreft: voor volgelingen van Jezus, Gods Zoon, ziet het er zonnig uit, wát er nu ook gebeurt, en nog staat te gebeuren. Dát is vast en zeker, door God Zélf beloofd! En wat Hij beloofd heeft, ga het maar na in de geschiedenis, dat is gekomen óf gaat nog komen, absoluut!

Daarom, kies nu voor Hem, nu er nog tijd is, dan ben je voor de eeuwigheid verzekerd van een plek bij Hem, straks, als God de nieuwe hemel en aarde gecreëerd heeft! ” Wij verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont”, schrijft Petrus in 2 Pet. 3:13] álles zal perfect zijn, vrede en vreugde, en geen onrecht meer! Dan zal het juichen niet van de lucht zijn! En het duurt oneindig, een eeuwigheid lang!

Je kunt vandaag nog reserveren door je toe te vertrouwen aan Jezus Die al voor onze jaartelling begon, Zijn leven voor JOU gaf! Als je het niet snapt, ga op zoek, vraag, volg een Alfacursus,

doe iets, “omdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft,” zegt Jezus Zélf! [Joh. 3:16]

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere Van Hem, die ons liefheeft
Hij is verrezen en leeft Jezus,
de Koning, die mensen Het leven weer geeft

Liefde bedekt zijn schepping
De bloemen, de vogels, het gras
Zou Hij dan jou vergeten
Jezus, die blinden genas, verrees

Wees als een boom die vruchtdraagt
Ieder seizoen op zijn tijd
Drink van het levend water
Jezus, de bron voor altijd, verrees

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere Van Hem, die ons liefheeft
Hij is verrezen en leeft
Jezus, de Koning, die mensen Het leven weer geeft.
[opw. 174]

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
Email: berg.services@telfort.nl

 

Meer nieuws uit
Zoeken